Årsrapport 2011

Ryssdal

 
 

Blikk på 2011

 
 

NØKKELTALL

Schibsted Media Group leverer et godt driftsresultat i 2011, på linje med foregående år. Schibsted styrker sine markedsposisjoner i de hurtig voksende online-markedene.

(NOK MILL.)20112010
Driftsinntekter 14 378 13 768
Brutto driftsresultat (EBITDA) 2 185 2 199
Brutto driftsmargin (EBITDA) 15 % 16 %
 
 

ONLINE RUBRIKK

Schibsted Media Group hentet i 2011 mer enn en tredjedel av inntektene fra digitale kilder.  24 % kom fra virksomhetsområdet Online rubrikk. Øvrige 11 % kom fra Mediehusene.

 

 
 

MEDIEHUSENE

Mediehus Skandinavia

Mediehus Skandinavia hadde i 2011 en positiv utvikling for annonsesalg på nett, men noe svak utvikling for papir, og en nedgang i opplagsinntektene.

 

 

Mediehus Internasjonal

Mediehus Internasjonal hadde en underliggende vekst i driftsinntektene, men driftsmarginen gikk noe tilbake på grunn av satsing på økt distribusjon i Frankrike og svake resultater for den spanske virksomheten. 

 
 
Schibsteds hjemmeside