Årsrapport 2011

Styrke i samarbeid

Schibsted Media Group leverer et godt økonomisk resultat for 2011. Våre etablerte virksomheter i online rubrikk opplever kraftig inntektsvekst og økte marginer. Mediehusene har en stabil utvikling bygget på kvalitetsjournalistikk, sterke produkter på flere plattformer og god kostnadskontroll. Vi fikk mer enn en tredjedel av inntektene våre fra digitale kilder. Schibsted er godt rustet til å møte et 2012 der den teknologiske utviklingen – spesielt på mobil – vil akselerere ytterligere.

Året har vært preget av sterkt økende utbredelse og bruk av smarttelefoner og lesebrett. Våre nettsteder har hatt en formidabel trafikkvekst på sine mobile tjenester, og blant mediehusene er det positivt å konstatere at VG og Aftonbladet ligger svært langt fremme på dette området. Vi er opptatt av å forbedre oss ytterligere på alle områder innenfor mobile tjenester, både når det gjelder nyheter, annonseformater og rubrikktjenester. Stadig flere av våre lesere og brukere ønsker å møte oss på sin mobil – og vi må sørge for å utnytte denne utviklingen best mulig.

Også andre trender var svært synlige i 2011. De digitale inntektene fortsatte å stige. Mediehusene opplevde at den strukturelle trenden med synkende papiropplag fortsatte. Uroen i verdensøkonomien dempet utviklingen i våre viktigste annonsemarkeder.

Vårt svar på disse utfordringene er fortsatt satsing på kvalitetsinnhold kombinert med høy kostnadsbevissthet og samarbeid på tvers av konsernet der det er naturlig. Etableringen av enheten Schibsted Norge, hvor vi samler VG, Media Norge og Schibsted Forlag, vil være en viktig bidragsyter til dette. Vi tror et tettere samarbeid vil styrke selskapene i en tid der det skjer radikale endringer i vår bransje - i et tempo uten sidestykke sammenlignet med tidligere perioder.

Utvide inntektsgrunnlaget

Kvalitetsjournalistikk kan ikke finansieres utelukkende av annonseinntekter. For at vi fortsatt skal kunne tilby verdifull journalistikk i fremtiden må inntektsgrunnlaget utvides ved at vi finner måter å ta betalt fra brukerne også for nyheter på digitale plattformer. Utvikling av modeller for dette har høy prioritet i Schibsted.

Ett ledd i arbeidet med å gjøre brukernes digitale hverdag enklest mulig er vårt arbeid med å lage en felles betalingsløsning for alle Schibsteds tjenester og produkter. Enten du skal legge inn en annonse på Finn.no eller ha tilgang til premiuminnhold på Aftonbladet så ønsker vi å gjøre det enklest mulig for lesere og kunder ved å etablere ett felles system for pålogging og betaling. Derfor etablerer vi Schibsted Payment. Dette er ett av flere eksempler der samarbeid på tvers i konsernet vil bidra til å gjøre oss sterkere sammen.

Nye markeder

Schibsted Classified Media har i 2011 økt satsingen på nye etableringer av Blocket-modellen til flere land. Våre tradisjonelle markedsledere som Finn, Blocket og Leboncoin utvikler seg fremdeles sterkt, og nå ser vi også at flere av de lanseringer vi har foretatt i de senere år skyter fart for alvor. Satsingene våre i Italia og Østerrike er bevis på dette. I 4. kvartal 2011 hadde disse to overskudd, og de går inn i 2012 som ledende i sine markeder. Vi er optimistiske med tanke på at flere land snart vil følge etter.

Slike fremganger styrker oss i troen på at dette er et område vi behersker godt og der vi har kapasitet til å ta ledende posisjoner. Våre moderne, digitale handelsplasser gjør hverdagen enklere for folk og legger til rette for økt gjenbruk. Dette vet vi verdsettes. Vi har derfor satt oss som mål at vi i løpet av 3-5 år skal være ledende i verden på online rubrikk. Dette vil være krevende å nå, men jeg er overbevist om at vi har de forutsetninger som skal til for å klare det i form av gode produkter og meget høy kompetanse hos våre medarbeidere.

Vi ser med glede at den store trafikken vi har på våre nettsteder også gir verdifull drahjelp til vår portefølje av nye og lovende vekstselskap som blant annet forbrukertjenestene Prisjakt og Let’sDeal. Slike tjenester vokser både i omsetning og viktighet. I Sverige er vekstselskapene samlet i Schibsted Tillväxtmedier, i Norge Schibsted Vekst. Dette er nok et eksempel der samarbeid på tvers gjør oss sterkere.

Visjon og verdier

I 2011 ferdigstilte Schibsted sitt nye visjonsarbeid. Visjonen skal være en veiviser og minne oss på hva vi ønsker å oppnå i de kommende år. Gjennom hele vår lange og stolte historie har vi vært drevet av en trang til å utfordre det bestående, til å tenke i nye retninger og til å gjøre det med hurtighet og gjennomføringskraft. Vi ønsker å være en definerende aktør som bidrar til å skape vår egen fremtid. Vi ønsker å skape morgendagens medier. I dag.

Dette er vår visjon, og noe vi alltid vil strebe mot.

Måten vi blir oppfattet på av samfunnet rundt oss påvirkes selvsagt av hvordan vi framstår og hvordan vi opptrer. Dette vil i sin tur påvirke våre resultater og om vi når våre mål. Sentrale verdier i Schibsted er: We have Integrity. We are Innovative. We are a Team. We are here to Win. Jeg er stolt av det arbeidet som er utført og overbevist om at vår visjon, misjon og verdier vil være en god rettesnor for oss i tiden som kommer.

Ekstraordinær innsats

For en kunnskapsbedrift som Schibsted Media Group er våre ansatte vår viktigste ressurs. Det er en klisjé, men ikke desto mindre sant. Riktigheten i dette fremsto med all mulig tydelighet i etterkant av den grusomme terroraksjonen i Oslo og på Utøya 22. juli. VG, Aftenposten, Finn og Schibsted ASA måtte evakuere sine bygninger. Likevel maktet VG og Aftenposten å opprettholde høy kvalitet på sin nyhetsformidling både på papir og nett i de dramatiske timene og døgnene. Vårt samfunnsoppdrag ble utført på den beste mulige måte tross en rekke utfordringer.

Alle involverte medarbeidere i konsernet gjorde en ekstraordinær innsats da terroren rammet Oslo. Den omtanke og varme som kom fra deler av konsernet basert utenfor Norge, var en påminnelse om det samhold som vokser frem i Schibsted Media Group. Vi er takknemlige for at ingen av våre medarbeidere ble fysisk skadet, men vi deler sorgen og forferdelsen med de mange som direkte og indirekte ble rammet. Udåden vil sette sitt preg på mennesker, medier og det norske samfunn i lang tid.

De voldsomme teknologiske endringene har ført til at hele mediebransjen er i en stor og krevende omstillingsfase.  Ja, avisopplaget synker, men med de nye digitale plattformene når vi likevel ut til flere lesere og brukere enn noen gang før i historien. Endringene er derfor ikke noe vi skal se på med frykt. Med offensiv tankegang og høy kompetanse har vi nå en unik mulighet til å være med på å skape morgendagens medier. I dag.

Rolv Erik Ryssdal sin signatur

Rolv Erik Ryssdal

Konsernsjef

Lagrede sider

Velg / Opphev alle
Schibsted ©