Årsrapport 2015

ONLINE RUBRIKK

 
+

MEDIEHUS I VERDENSKLASSE

 
+

FUTURE REPORT

 
+

15 117

Driftsinntekter
(NOK mill)

2 527

Brutto driftsresultat
(EBITDA) før organiske investeringer (NOK mill)

17

Brutto driftsmargin før organiske investeringer (%)

NØKKELTALL

 
+

 
+