Kontakt

Schibsted Media Group Headquarters

Postadresse:

Schibsted ASA

Postboks 490 Sentrum

NO-0105 Oslo

Besøksadresse:

Apotekergaten 10

NO-0180 Oslo

Telefon + 47 23 10 66 00

E-post: schibsted(att)schibsted.no

Her finner du Schibsted - klikk for kart

Spesifikke spørsmål angående den daglige virksomheten i Schibsteds datterselskaper rettes til det enkelte selskapet.

Schibsted ASA - fakturaadresse

Schibsted ASA, org.nr: 933 739 384, benytter elektronisk rutine for fakturabehandling. Vi må derfor be om at faktura ikke sendes vår kontoradresse i Oslo, men til vår fakturaadresse i Trondheim.

Vår fakturaadresse er:

Schibsted ASA

Postboks 6567

7439 Trondheim

Adresse for e-faktura er: invoice.6567@kollektor.no

Følgende krav stilles til e-faktura:

* Faktura må sendes som et bilde, lagret som .pdf- eller .tiff-dokument.

* Flere fakturaer kan sendes i en og samme e-post.

* Filene må sendes som ett vedlegg til e-posten.

Det er kun fakturaer, kreditnotaer og eventuelt purringer som skal sendes til denne adressen. Andre forsendelser skal fremdeles sendes til Schibsteds adresse i Oslo.

 

SCM Hub Northern Europe

Västra Järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm
Sweden

 

SCM Hub Southern Europe

Schibsted Classified Media
AVINGUDA DIAGONAL 682, 8th FLOOR
08034 Barcelona
Spain

 

SCM Hub Asia

Sigapore Press Holdings Limited
1000 Toa Payoh North,
News Centre
Singapore 318994.

 

SCM Hub Latin America

Bomnegocio
Rua Raul Pompéia, 94, Pavimento P - Copacabana
Edifício Atlântico Palace
Cep 22080-002
Rio de Janeiro – RJ
Brazil