Kontakt

Schibsted Media Group Headquarters

Postadresse:

Schibsted ASA
Postboks 490 Sentrum
NO-0105 Oslo

Besøksadresse:

Apotekergaten 10
NO-0180 Oslo
Telefon + 47 23 10 66 00
E-post: schibsted(att)schibsted.no


Her finner du Schibsted - klikk for kart

Spesifikke spørsmål angående den daglige virksomheten i Schibsteds datterselskaper rettes til det enkelte selskapet.

Schibsted ASA - fakturaadresse

Schibsted ASA, org.nr: 933 739 384, benytter elektronisk rutine for fakturabehandling. Vi må derfor be om at faktura ikke sendes vår kontoradresse i Oslo, men til vår fakturaadresse i Trondheim.

Vår fakturaadresse er:

Schibsted ASA
Postboks 6567
7439 Trondheim

Adresse for e-faktura er: invoice.6567@kollektor.no

Følgende krav stilles til e-faktura:

* Faktura må sendes som et bilde, lagret som .pdf- eller .tiff-dokument.

* Flere fakturaer kan sendes i en og samme e-post.

* Filene må sendes som ett vedlegg til e-posten.

Det er kun fakturaer, kreditnotaer og eventuelt purringer som skal sendes til denne adressen. Andre forsendelser skal fremdeles sendes til Schibsteds adresse i Oslo.

 

Internasjonale kontorer

Sverige

Västra Järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm
Sweden

Barcelona

Schibsted Classified Media
AVINGUDA DIAGONAL 682, 8th FLOOR
08034 Barcelona
Spain

London

Schibsted Products and Technology
2nd Floor UK House
180 Oxford Street
London W1D 1NN

Visitor Address: 2 Great Titchfield Street