Kontakt

Schibsted Media Group Headquarters

Postadresse:

Schibsted ASA
Postboks 490 Sentrum
NO-0105 Oslo

Besøksadresse:

Apotekergaten 10
NO-0180 Oslo
Telefon + 47 23 10 66 00
E-post: schibsted(att)schibsted.no


Her finner du Schibsted - klikk for kart

Spesifikke spørsmål angående den daglige virksomheten i Schibsteds datterselskaper rettes til det enkelte selskapet.

Schibsted ASA - fakturaadresse

Schibsted ASA, org.nr: 933 739 384, benytter elektronisk rutine for fakturabehandling. Vi må derfor be om at faktura ikke sendes vår kontoradresse i Oslo, men til vår fakturaadresse i Trondheim.

Vår fakturaadresse er:

Schibsted ASA
Postboks 6567
7439 Trondheim

Adresse for e-faktura er: invoice.6567@kollektor.no

Følgende krav stilles til e-faktura:

* Faktura må sendes som et bilde, lagret som .pdf- eller .tiff-dokument.

* Flere fakturaer kan sendes i en og samme e-post.

* Filene må sendes som ett vedlegg til e-posten.

Det er kun fakturaer, kreditnotaer og eventuelt purringer som skal sendes til denne adressen. Andre forsendelser skal fremdeles sendes til Schibsteds adresse i Oslo.

 

Internasjonale kontorer

Sverige

Västra Järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm
Sweden

Barcelona

Schibsted Classified Media
AVINGUDA DIAGONAL 682, 8th FLOOR
08034 Barcelona
Spain

London

Schibsted Products & Technology UK LTD
Henry Wood House
2 Riding House Street
W1W 7FA
London