Svenska Dagbladet


Svenska Dagbladet er den tredje største abonnementsavisen i Sverige og har en spesielt sterk posisjon i Stockholmsområdet. - See more at: http://www.schibsted.com/no/Arsrapport-2013/Arsberetning/Virksomhetsanalyse/Schibsted-Sverige-Mediehus/#sthash.ZKKXooDJ.dpuf

Svenska Dagbladet (SvD) er den andre største abonnementsavisen i Sverige og har en spesielt sterk posisjon i Stockholmsområdet.

Avisen utgis daglig og i flere kanaler. Den første utgaven kom på trykk 18. desember 1884.

SvD publiseres i Stockholm og dekker internasjonale nyheter, så vel som lokale innslag fra Stockholm-regionen.

Blant svenske morgenaviser ligger SvD som en god nummer to med et opplag på 150.000 eksemplarer per dag. Totalt antall lesere i samtlige kanaler er rundt 1 million dagen.

Svenska Dagbladet dekker i hovedsak generelle nyheter, business, kultur og meninger. På redaktørplass har avisen lagt seg på en uttalt moderat linje.

SvD har opptil flere ganger blitt kåret til Sveriges beste avis. Avisen har mottatt den svenske Pulitzer prisen og Golden Spade for sin gravende journalistikk.

Schibsted Sverige og MittMedia inngikk nylig en intensjonsavtale om dannelsen av et nytt mediekonsern for abonnementsaviser. Det nye konsernet vil bestå av Svenska Dagbladet og MittMedias 18 lokale abonnementsaviser i Nord-Sverige samt aksjemajoriteten i datterselskapet Promedia, med ti lokale abonnementsaviser i Midt-Sverige.