Hopp til hovedinnhold
  • Print

Eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse er en viktig forutsetning for å oppfylle Schibsteds visjon og strategi. Dette setter de forretningsmessige rammene for alle Schibsteds aktiviteter og klargjør roller og ansvar mellom de styrende organene i Schibsted.

God eierstyring og selskapsledelse innebærer åpenhet og en samhandling mellom ulike interessenter basert på tillit.

Schibsted er et børsnotert selskap med en styringsstruktur som bygger på norsk lovgivning. Schibsteds aksjer er notert på Oslo Børs, og Schibsted har utformet en modell for eierstyring og selskapsledelse som er i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Publisert: 05.11.2010 12:06
Sist oppdatert: 05.11.2010 12:07