Eierstyring og selskapsledelseGod eierstyring og selskapsledelse er en viktig forutsetning for å oppfylle Schibsteds visjon og strategi. Dette setter de forretningsmessige rammene for alle Schibsteds aktiviteter og klargjør roller og ansvar mellom de styrende organene i Schibsted.

God foretaksstyring er en viktig forutsetning for å nå Schibsted Media Groups visjon og gjennomføre vår strategi. God foretaksstyring bidrar til konsernets langsiktige verdiskapning, samtidig som ressursene blir utnyttet på en effektiv og bærekraftig måte. Foretaksstyring setter de forretningsmessige rammene som all virksomhet ikonsernet opererer innenfor, og klargjør roller og ansvar mellom styrende organer i konsernet.

God foretaksstyring innebærer åpenhet og tillitsfull interaksjon mellom ulike interessenter.

Schibsted Media Group er et børsnotert selskap, og våre retningslinjer for foretaksstyring er i henhold til anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Anbefalingen finnes på NUES' nettside, se www.nues.no. Konsernstyrets redegjørelse om foretaksstyring følger strukturen i anbefalingen og tar for seg hvert punkt i anbefalingen datert 23. oktober 2012. Redegjørelsen har også et punkt 16, som beskriver andre nøkkelfunksjoner i konsernet. Opplysningene om foretaksstyring, som Schibsted er pålagt å gi i årsrapporten i henhold til regnskapsloven, § 3-3b, er inkludert i denne rapporten.

Foretaksstyringen i Schibsted gjennomgås og drøftes årlig av konsernstyret. Konsernstyret har gjennomgått denne redegjørelsen om foretaksstyring.