Ekstern revisor

Ekstern revisor velges av generalforsamlingen. Revisjonsutvalget vil fremme en anbefaling til styret om utnevnelse av ekstern revisor. Utnevnelse av ekstern revisor må godkjennes av generalforsamlingen.

Som en generell regel skal alle selskaper i konsernet bruke det samme revisjonsselskapet. Unntak kan godkjennes av konsernets direktør for økonomi og finans.

I henhold til mandatet er revisjonsutvalget ansvarlig for å sikre at Schibsted blir underlagt en uavhengig og effektiv ekstern revisjon.

Revisjonsutvalget vil årlig evaluere følgende forhold knyttet til ekstern revisor:

• Revisjonsselskapets uavhengighet

• Kvaliteten på revisjonstjenestene

• Estimert honorar

Revisjonsutvalget vil fremme forslag til styret om godkjenning av honorar til ekstern revisor.

Ekstern revisor deltar fast på møter i revisjonsutvalget. Ekstern revisor vil avholde årlige møter med revisjonsutvalget uten at Schibsteds ledelse er til stede.

Ekstern revisor må ikke under noen omstendighet utføre rådgivende tjenester eller andre tjenester hvis dette kan påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet. Konsernet har utformet retningslinjer når det gjelder forholdet til ekstern revisor.