GeneralforsamlingenGjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. Generalforsamlingen behandler og avgjør viktige saker for Schibsted som gjenspeiler aksjonærenes synspunkter.

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Ekstraordinære generalforsamlinger avholdes ved behov ihht vedtektene, allmennaksjeloven eller etter krav fra minst 5 % av aksjonærene.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Valg av aksjonærenes representanter til styret
  • Valg av valgkomité
  • Valg av ekstern revisor og fastsettelse av honorar til ekstern revisor
  • Godkjenning av styrets årsberetning, årsregnskap og eventuell utbetaling av utbytte etter forslag fra styret
  • Andre saker i henhold til allmennaksjeloven§5-6

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling ble avholdt  fredag 8. mai 2015 kl 10:30 i Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo. Stemmesedler utdeles i møtelokalet fra kl 10:00. Innkalling til Generalforsamling ble sendt ut fredag 17. april 2015. 

Her finner du:

CV til de to nye kandidatene til valgkomiteen: