Valgkomiteen

Valgkomiteen utarbeider en innstilling til generalforsamlingen på valg av aksjonærenes representanter til styret og deres vararepresentanter.

Valgkomiteens viktigste oppgave er å sørge for en kontinuerlig evaluering av konsernstyrets samlede kompetanse og erfaring opp mot de utfordringer konsernet til enhver tid står overfor.

Valgkomiteen foreslår også honorar til styrets medlemmer på den årlige generalforsamlingen. Honoraret er et fast beløp som er uavhengig av resultater og som heller ikke omfatter incentivordninger.

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen for to år av gangen og består av tre medlemmer. Valgkomiteen er uavhengig av både styret og ledelsen i Schibsted.

Vennligst gå til den engelske nettsiden for mer informasjon.