Vedtekter

I følge vedtektene er Schibsteds formål å drive informasjonsvirksomhet og beslektet næringsvirksomhet.

Gjennom vedtektene er Schibsteds aksjonærer forpliktet til å legge forholdene til rette slik at selskapets informasjonsvirksomhet kan drives på en måte som fullt ut sikrer redaksjonell frihet og integritet.

Den publisistiske tradisjonen har alltid spilt en viktig rolle i konsernets virksomhet. Schibsted tar mål av seg til å være et konsern som sikrer mangfold i media gjennom redaksjonell uavhengighet og respekt for at ulike medier baserer seg på ulike publisistiske og politiske standpunkter. Å verne om redaksjonell integritet og ivareta ansvaret for å opprettholde etiske standarder som innholdsleverandør, er en lokal oppgave og forvaltes av hvert enkelt mediehus.

Med bakgrunn i Schibsteds publisistiske ansvar og samfunnsrolle som mediebedrift, er Schibsteds uavhengighet og integritet sikret gjennom eier- og stemmerettsbegrensninger i vedtektenes § 6. Ingen aksjonær kan eie eller på generalforsamlingen stemme for mer enn 30% av aksjene.

Enhver aksjonær som eier 25 % eller mer av aksjene i Schibsted ASA, har rett til å utpeke ett styremedlem direkte. Blommenholm Industrier AS, som eier 26,1 % av aksjene,er for tiden den eneste aksjonæren med en slik rettighet. De fire stemmeberettigede A-aksjene i Blommenholm Industrier AS eies av Stiftelsen Tinius.