Rolv Erik Ryssdal, konsernsjefRolv Erik Ryssdal tiltrådte som konsernsjef i Schibsted 1. juni 2009.

Ryssdal (født 7. november 1962) har vært ansatt i konsernet siden 1991 og hatt mange lederposisjoner, blant annet administrerende direktør i Aftonbladet (1999-2005), administrerende direktør i VG (2005-2008) og administrerende direktør i Schibsted Classified Media, holdingselskapet for Schibsteds internasjonale rubrikkvirksomhet på nett (2008-2009).

Rolv Erik Ryssdal er siviløkonom fra BI, og har en MBA fra INSEAD i Frankrike.