KontaktSchibsted kan nås på telefonnummer 23 10 66 00. Konsernet har kontorlokaler i Apotekergaten 10 i Oslo Sentrum.

Postadresse:

Schibsted ASA
Postboks 490 Sentrum
NO-0105 Oslo

Besøksadresse:

Apotekergaten 10
NO-0180 Oslo

Telefon + 47 23 10 66 00
E-post: schibsted@schibsted.no

Her finner du Schibsted - klikk for kart


Spesifikke spørsmål angående den daglige virksomheten i Schibsteds datterselskaper rettes til det enkelte selskapet.

Schibsted ASA - fakturaadresse

Schibsted ASA, org.nr: 933 739 384, benytter elektronisk rutine for fakturabehandling. Vi må derfor be om at faktura ikke sendes vår kontoradresse i Oslo, men til vår fakturaadresse i Trondheim.

Vår fakturaadresse er:

Schibsted ASA
Postboks 6567
7439 Trondheim

Adresse for e-faktura er: invoice.6567@kollektor.no

Følgende krav stilles til e-faktura:

  • Faktura må sendes som et bilde, lagret som .pdf- eller .tiff-dokument.
  • Flere fakturaer kan sendes i en og samme e-post.
  • Filene må sendes som ett vedlegg til e-posten.

Det er kun fakturaer, kreditnotaer og eventuelt purringer som skal sendes til denne adressen. Andre forsendelser skal fremdeles sendes til Schibsteds adresse i Oslo.