Schibsteds retningslinjer om bruk av data for annonsørerFormålet med Schibsteds retningslinjer for annonsører (heretter omtalt som retningslinjene) er å regulere bruken av data fra digitale tjenester som eies av Schibsted ASA og av våre tilknyttede selskap.

Retningslinjene gjelder for all virksomhet tilknyttet annonsering på Schibsteds tjenester ved annonsører, byråer, trading desker eller tredjeparter. Kjøp av annonsering i Schibsteds tjenester medfører ansvar for at følgende vilkår og betingelser overholdes, samt at man i god tro sørger for at aktuelle datterselskap, kunder og/eller tjenesteleverandører overholder disse bestemmelsene.

Dersom ikke annet er avtalt mellom partene er disse retningslinjene gjeldene, og dersom man er i tvil om praksisen tar man kontakt med Schibsted Norge Annonse for avklaring.

Les mer her