StrategiVår strategi for å bli en global leder på vårt felt, er dristig. Den består av tre elementer som er vevd inn i hverandre: Rubrikkannonser, vekst og mediehus.

Vår strategi går derfor ut på hvordan vi kan bygge plattformer for fremtidig vekst innenfor ulike mediekanaler. Strategien skisserer også hvordan vi kan skape et attraktivt mediekonsern både for våre eiere, våre medarbeidere og våre mediebrukere – gjennom nyskaping, samarbeid og mer kompetente organisasjoner.

Online rubrikk
Vi tar sikte på å være en global leder i markedet for rubrikkannonser på nett og tilby de beste løsningene og tjenestene for våre brukere.

Vekst
Vi investerer i dyktige gründere og hjelper dem å skalere virksomheten lokalt og internasjonalt ved å utnytte Schibsteds sterke merkevarer og økosystem.

Mediehus
Vi bygger opp digitale mediehus i verdensklasse som vil forme medielandskapet i mange år fremover.

Bidra til en bedre verden

Schibsted Media Groups samfunnsansvar er tett knyttet opp mot vår misjon “Empowering people in their daily life”, våre verdier og kjernevirksomheten.

Vi mener at vi, gjennom våre brukere, kan bidra til et mer bærekraftig samfunn i vårt daglige virke. Vi definerer ansvaret vårt som “Hvordan vi bryr oss om våre egne og verden rundt oss”.

Les mer om vårt samfunnsoppdrag

Organisasjons- og talentutvikling

Schibsted er en kunnskapsbedrift. I tillegg til sterke merkevarer er høyt kvalifiserte medarbeidere med riktig kompetanse våre mest verdifulle ressurser.

Les mer om organisasjons- og talentutvikling i Schibsted.