Hopp til hovedinnhold
  • Print

Strategi

Få bransjer endrer seg så raskt som medieindustrien. Nye produkter kommer på markedet i et stadig hurtigere tempo, og nye medievaner etableres raskere enn noensinne. For Schibsted skaper denne utviklingstakten noen utfordringer og en rekke nye muligheter.

Vår strategi går derfor ut på hvordan vi kan bygge plattformer for fremtidig vekst innenfor ulike mediekanaler. Strategien skisserer også hvordan vi kan skape et attraktivt mediekonsern både for våre eiere, våre medarbeidere og våre mediebrukere – gjennom nyskaping, samarbeid og mer kompetente organisasjoner.

To strategiske pilarer

Vi har en todelt strategi for å oppfylle Schibsteds visjon: En er å ha ledende posisjoner innenfor trykte og nettbaserte nyheter i Norge, Sverige og andre land. Den andre er å være markedsledende innen rubrikkannonser på internett.

Les mer om våre to strategiske pilarer.

Organisasjons- og talentutvikling

Schibsted er en kunnskapsbedrift. I tillegg til sterke merkevarer er høyt kvalifiserte medarbeidere med riktig kompetanse våre mest verdifulle ressurser.

Les mer om organisasjons- og talentutvikling i Schibsted.

Publisert: 04.10.2010 15:50
Sist oppdatert: 04.10.2010 15:51

Vårt samfunnsoppdrag

Schibsted bygger på en publisistisk tradisjon som gir frihet til konsernets aviser og medier basert på en forutsetning om redaksjonell uavhengighet. Ansvarlighet og forsvarlighet er verdier som er solid forankret i Schibsted. Vårt samfunnsoppdrag er en grunnleggende verdi for konsernet. Les mer her om vårt samfunnsoppdrag.