Organisasjons- og talentutviklingSchibsted er en kunnskapsbedrift. I tillegg til sterke merkevarer er høyt kvalifiserte medarbeidere med riktig kompetanse våre mest verdifulle ressurser.

Kompetansebygging og organisasjonsutvikling er forutsetninger for at Schibsted skal lykkes i fremtiden. Derfor er økt salg, merkevarekunnskap, bedre ledelse, sterkere fokus på rekruttering av nye talenter og større mobilitet tilbakevendende temaer når vi diskuterer hvordan Schibsted skal utvikle seg i fremtiden. Målet er å gi rom for at talentfulle personer skal få lære mer og få flere spennende karrieremuligheter. Gjør vi ikke tilstrekkelig fremskritt på disse områdene, vil vi ikke kunne oppnå de ambisiøse forretningsmålene vi har satt oss.

Organisasjons- og talentutvikling

Denne delen av vår strategi gjelder lederteamene både på konsernnivå og i datterselskapene. Vi har igangsatt flere nye programmer for organisasjons- og kompetanseutvikling de senere årene: utviklingsprogram for selgere og salgsledere, traineeprogram for unge og lederprogrammer for nye og erfarne mellomledere.

I et mediemarked som forandrer seg raskt og kontinuerlig og stadig møter tøffere konkurranse, og i et arbeidsmarked der behovet for høyt kvalifisert personell vokser, trenger vi organisasjoner som kan yte enda mer enn før. Derfor er organisasjons- og kompetanseutvikling en av bærebjelkene i Schibsteds fremtidsstrategi.

Samarbeid

Det ligger åpenbare fordeler i det å være et stort konsern med mange datterselskaper, og mediebransjen er ikke noe unntak. På mange områder – blant annet innen forretningsutvikling, produktutvikling, kompetanseutvikling og leder- og talentutvikling – har vi god nytte av å være et stort internasjonalt konsern.

I Schibsted har vi tro på å utveksle ideer, forbedre kompetanseflyten, opprette felles møteplasser og legge til rette for internasjonale karriereløp. I årene som kommer vil vi dermed kunne bevege oss like hurtig som et lite selskap, samtidig som vi vil dra nytte av alle fordelene med å være en stor organisasjon.

Nøkkelen til Schibsteds ledelsesfilosofi er lokalt engasjement, effektivt samarbeid og en inkluderende bedriftskultur. Vi har som mål å beholde mangfoldet og integriteten innenfor hver enkelt organisasjon og stimulere til handlekraft og entreprenørskap. Schibsted ønsker å være preget av en toleransekultur. Gjennom denne filosofien ønsker vi blant annet å oppmuntre våre medarbeidere til å engasjere seg, oppnå videre vekst for konsernet og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Vi tror at omfattende sentralisering og detaljerte retningslinjer ville frata Schibsted noen av de kvalitetene som utmerker konsernet. Det ville gi mindre mangfold blant selskapene og hemme lokalt engasjement i den enkelte organisasjon. Vi tror like mye på fordelene som små selskap representerer som vi tror på stordriftsfordeler.

Vi ønsker å oppnå den riktige balansen mellom fellesskap og frihet; vi vil at hvert enkelt selskap skal få utløp for sin individuelle kreativitet samtidig som de får nyte godt av fordelene med å tilhøre et internasjonalt konsern. Produksjonsprosesser, lokaler og administrative funksjoner vil i økende grad bli delt mellom selskapene.