FinansSchibsted er et børsnotert selskap som har som målsetting å sørge for konkurransedyktig avkastning basert på sunn økonomi. Selskapet må oppfylle aksjemarkedets krav til avkastning, vekst og profesjonell drift.

Schibsted har følgende finansielle måltall (gjentatt under Schibsted Media Groups kapitalmarkedsdag 9.-10. oktober 2013:

Årlig vekst i driftsinntekter for Online rubrikk de neste 3 år: 15-20 prosent

Finansiell gearing: NIBD/EBITDA 1–2x. I spesielle situasjoner opptil 3x, men da med en plan om å redusere til normalt nivå

Utbyttepolitikk: 25 % – 40 % av kontantstrøm

Egenkapitalandel: 35 % – 50 %, minimum 25 %

Invester i Schibsted Media Group

Klar strategi med fokus på to områder:

1) Sterke mediehus i Schibsteds kjernemarkeder.

2) Online rubrikk med en kombinasjon av markedsledende posisjoner med god lønnsomhet og vekst og utrulling av velprøvde konsepter i nye markeder.

Fokus på effektiv drift og lønnsomhet.

Sterk kontanstrøm og konkurransedyktig utbyttepolitikk.

Les mer her.

Investordag 2013