De strategiske pilarerVåre mediehus

Flere av våre mediehus er blant Europas ledende nettaviser og foregangsbedrifter på områdene nett-TV, mobiltjenester og betalte nettjenester. Bransjekunnskapen som Aftonbladet, VG og våre andre mediehus innehar når det gjelder samhandlingen mellom etablerte og nye medier, er en viktig del av grunnlaget for våre ambisjoner om fremtidig vekst.

Skandinavia er også et laboratorium for ny medieutvikling, særlig på områdene internett og mobilkommunikasjon. Å være i forkant av det skandinaviske markedet gir oss en spesiell anledning til å videreformidle ideer og kunnskaper til andre markeder både innenfor og utenfor Europa.

Online rubrikk

Schibsteds overføring av velprøvde og uttestede mediekonsepter til våre hjemmemarkeder utgjør en stadig større del av vår vekststrategi. De siste årene har vi systematisk utvidet virksomheten innen nettbaserte rubrikkannonser, både gjennom oppkjøp og naturlig vekst. Segmentet for rubrikkannonser har lenge vært en sentral del av vår forretningsmodell, og disse endringene vil sørge for at denne trenden fortsetter i lang tid fremover.

Vekst og nyskapning

I over ti år har Schibsted med stort hell investert i dyktige team som er lidenskapelig opptatt av det de leverer, produktene og misjonen. Sammen har vi bygd opp noen av Europas raskest voksende digitale selskaper.

Schibsted Growth er konsernets verktøy for å investere i gründere og innovative selskaper med digitale produkter og tjenester. Med et internasjonalt perspektiv og lokal tilstedeværelse investerer Schibsted Growth-teamene på lang sikt i ambisiøse digitale selskaper som ønsker å endre verden. Vi hjelper gründere og vinnerteam med å etablere produkter og tjenester, oppskalere virksomheten, maksimere veksten og til slutt bli markedsledere. Lokalt og globalt. Opp gjennom årene har vi investert i ulike digitale forbrukertjenester, markedsplasser, B2B-tjenester, finanstjenester og FinTech-selskaper (finans/teknologi).

Hittil har vi hjulpet over 30 selskaper godt i gang på veien til suksess ved å utnytte vår samlede erfaring, våre ressurser og nettverk i Schibsted Media Group. Vi søker hele tiden nye investeringsmuligheter i selskaper som skaper unik verdi for sine brukere, enten ved å endre eller gjennomføre en digital omlegging i tradisjonelle bransjer eller definere nye. Dette er gründere vi kan inngå samarbeid med og utvikle vellykkede selskaper sammen med.