Hopp til hovedinnhold
  • Print

Visjon og verdier

Gjennom hele vår lange og stolte historie har vi vært drevet av en trang til å utfordre det bestående, til å tenke i nye retninger og til å gjøre det med hurtighet og gjennomføringskraft.

Vi er i en meget dynamisk bransje som gjennomgår dyptgripende endringer. Dette er ikke bare noe vi reagerer på i etterkant. Vi ønsker å være en definerende aktør som bidrar til å skape vår egen fremtid. Vi ønsker å skape morgendagens medier. I dag.

 

Våre verdier

Måten vi blir oppfattet på av samfunnet forøvrig blir påvirket av hvordan vi framstår og hvordan vi opptrer. Dette vil i sin tur påvirke våre resultater og om vi når våre mål eller ikke.