Empowering people in their daily lifeVi mener hemmeligheten bak vår fortsatte suksess ligger i å forstå – virkelig forstå – de fremtidige behovene til alle våre kunder – alle de millioner av mennesker som bruker våre ulike tjenester hver dag.

Dette betyr at vi må vite hvilke verktøy og tjenester folk faktisk ønsker og trenger for å gjøre tilværelsen enklere.

  • Hva er det som får dem til å besøke våre markedsplasser?
  • Hvordan endrer de atferd i en mobil setting?
  • Hvordan og når ønsker de å konsumere nyheter og meninger?
  • Hvilke smarte tjenester vil gjøre livet deres enklere?
  • Hvordan og når ønsker de å interagere med oss?

Dette gjelder i like stor grad for selskaper som annonserer i våre medier og kanaler, og som samarbeider med oss på andre måter. Vi ønsker å legge til rette for dem gjennom våre produkter og tjenester.

For å gjøre dette på en god måte, må vi forstå hvilke utfordringer de står overfor og jobbe for å tilby dem fleksible løsninger. Vi uttrykker disse ambisjonene i vår misjon "Empowering people in their daily life" og vår visjon "Shaping the media of tomorrow. Today". Dette er vår ledestjerne i alt vi foretar oss, fra forskning og utvikling til nye bedriftssatsinger, rekrutteringsfilosofi og vår daglige drift.

Vi setter også vår lit til kjerneverdiene våre – fire utsagn som veileder oss i det daglige: