Årsrapport 2011Fredag 30. mars publiserte Schibsted Media Group sin Årsrapport 2011.

Årsrapport 2011

I årsrapporten finner du blant annet Konsernsjefens brev, Årsberetning og Årsregnskap.

Her er noen hendelser og hovedpunkter i 2011:

• Schibsted Media Group leverer et godt resultat for 2011.

• Økt investeringstakt i 2011 knyttet til utrulling av online rubrikk i nye markeder belaster resultatet.

• Utviklingen innen rubrikktjenester på nett har i 2011 vært god i mange land og Schibsted fokuserer på å skape ytterligere vekst. Fremtidig vekst vil komme både gjennom utvikling av nye inntektsstrømmer for etablerte virksomheter og ved å rulle ut etablerte konsepter i nye markeder.

• Utviklingen i annonsemarkedene i Skandinavia viste positiv utvikling i første halvdel av 2011 og deretter en noe svakere utvikling i andre halvdel av 2011.

• Overgang til digitale medier medfører et betydelig opplagsfall for konsernets løssalgsaviser, og det arbeides kontinuerlig med produktutvikling og nye inntektsstrømmer samtidig med et sterkt kostnadsfokus.

• 2011 har vært preget av økt bruk og stor utbredelse av smarttelefoner og lesebrett. Nettavisene har hatt en formidabel trafikkvekst på sine mobile tjenester og flere av konsernets aviser er lansert for iPad. Utvikling av modeller for brukerbetaling for redaksjonelle produkter distribuert digitalt har høy prioritet i konsernet.

Årsrapporten publiseres kun i webbasert versjon på Schibsted.no.

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA er planlagt avholdt fredag 11. mai 2012 klokken 11.00 i Apotekergaten 10, Oslo. Samme dag offentliggjøres også resultatene for 1. kvartal 2012.

Publisert: 30.03.2012 08:15
Sist oppdatert: 30.03.2012 08:16