Kapitalmarkedsdagen i LondonSchibsted avholdt tirsdag 28. februar en vellykket Kapitalmarkedsdag i London.

- Vi ser fortsatt sterk og lønnsom vekst for våre Online rubrikk-tjenester i årene som kommer og har satt oss et ambisiøst mål om å bli verdensledende i dette markedet. Innen Mediehus forventer vi at veksten i digitale medier skal fortsette, og vil bruke et sett av verktøy for å håndtere de strukturelle utfordringene innen trykt media. Vi forventer at dette vil sikre en fortsatt solid kontantstrøm fra våre Mediehus i årene fremover. I tiden fremover vil vi også øke satsningen på nye vekstmedier og digitale markedsplasser, som er godt understøttet av det brede digitale trykket vi har i våre eksisterende virksomheter, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedtema

Hovedtemaene på presentasjonene var følgende:

Schibsted's strategiske fundament er basert på to solide grunnstener, vår sterke posisjon i markedet for online rubrikk-tjenester og vår ledende nasjonale og regionale mediehus.

Schibsted har som ambisjon å bli verdensleder på online rubrikk. Dette vil baseres på videreutvikling av den eksisterende porteføljen, ekspansjon inn i nye områder, og en selektiv oppkjøpsstrategi. Den nåværende online rubrikk-porteføljen forventes å vokse med 15-20 prosent årlig. Schibsted ser også muligheter for videre vekst, og forventer å investere rundt NOK 500 millioner, gitt nåværende situasjon, i nyetableringer innen online rubrikk.

Mediehusene vil fokusere på sterk kontantstrøm, forbedret effektivitet og lønnsomhet. Det gir grunnlag for produktutvikling og styrking av digitale posisjoner. Vi forventer at omsetningen for området vil være uendret til svakt fallende i tiden fremover.

Schibsted har en sterk balanse og de finansielle ressurser som behøves for å understøtte sine operasjonelle strategier. Soliditetsmålene opprettholdes, med en egenkapitalandel på 35-50 prosent og et forholdstall mellom netto gjeld og EBITDA på 1-2. Samtidig vil Schibsted beholde en forutsigbar utbyttepolitikk, med en målsetning om et årlig utbytte tilsvarende 25-40 prosent av kontantstrøm fra driftsaktivitetene.

Tidligere kommunisert mål for E BITA-margin for konsernet på 10-12 prosent videreføres ikke.

Nye finansielle måltall:

  • Lønnsom vekst for Online rubrikk med inntektsøkning på 15-20 prosent de neste tre år.
  • Sterk og stabil kontantstrøm fra Mediehus.
  • Investering i nye etableringer over drift i Online rubrikk NOK 500 mill. gitt nåværende situasjon.
  • Egenkapitalandel 35-50 prosent.
  • Netto rentebærende gjeld/EBITDA 1-2x.
  • Utbytte 25-40 prosent av kontantstrøm.

Bildet: Trond Berger, Ole Jacob Sunde, Kjersti Løken Stavrum og Rolv Erik Ryssdal følger med på presentasjonene.

Publisert: 02.03.2012 09:07
Sist oppdatert: 02.03.2012 09:22