Schibsteds første redaksjonelle årsrapportSchibsted Media Group presenterer for første gang en redaksjonell årsrapport, som har fokus på journalistiske standarder i mediehusene våre.

Les rapporten her

Den redaksjonelle årsrapporten vil bidra til økt innsyn i Schibsted Media Groups redaksjonelle aktiviteter.

- Vi har stor tro på at økt innsyn i journalistikken og journalistiske metoder vil styrke både troverdigheten og publikums tillit til media. Denne rapporten er et viktig skritt i den retningen, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

- Målet vårt er å etablere interne etiske retningslinjer for journalistiske metoder og publisering i alle mediehusene våre, som befinner seg i Norge, Sverige, Estland, Litauen, Latvia, Frankrike og Spania. Vi vil også publisere redaksjonelle årsrapporter fra hvert mediehus, der sjefredaktørene vil presentere en årlig artikkel om tingenes tilstand som beskriver redaksjonelle mål, utfordringer og resultater i løpet av året som har gått, sier redaktør Bernt Olufsen i Schibsted Media Group, som er ansvarlig for den redaksjonelle rapporten.

Sikre uavhengig nyhetsrapportering og støtte opp om demokratiet

Den første utgaven av den redaksjonelle årsrapporten inneholder informasjon innhentet på slutten av 2011, og innholdet er derfor noe begrenset. Tanken er imidlertid å utvide faktaarket for hver tittel i rapporten for 2012.

- Vi ønsker å fokusere mer på valg av kilder, kjønnsfordeling, redaksjonelle ressurser og betaling av kilder, forklarer Olufsen.

Det grunnleggende rammeverket for Schibsteds redaksjonelle rapport for 2011 inkluderer avisopplag, leserkrets og nettbrukere. Den omfatter også rapporter om temaer som redaksjonsansvar, utstedelsessted og publiseringsfrekvens. Hvert mediehus har bidratt med det samlede antallet produserte sider i løpet av året og forholdet mellom redaksjonelt innhold og annonser.

- En viktig oppgave for de fleste av Schibsteds mediehus er å sikre uavhengig nyhetsrapportering og å støtte opp om demokratiet gjennom å publisere lederartikler, kommentarer og debattinnlegg. På bakgrunn av dette har vi valgt å rapportere om omfanget av denne typen innhold, sier Bernt Olufsen.

Schibsted Editors' Forum

Redaktørene i Schibsteds mediehus møtes to ganger i året i Schibsted Editors' Forum, der de diskuterer utfordringer de har felles, og mulige løsninger på dem. Målet er å stadig styrke kvaliteten og de journalistiske standardene innad i konsernet. Schibsted Editors' Forum følger også nøye med på utviklingen i digitale medier og diskuterer hvorvidt det er behov for egne etiske retningslinjer på dette området.

Ideen om å publisere en redaksjonell årsrapport har fått bred støtte i Schibsted Media Groups styre.

Publisert: 04.05.2012 14:09
Sist oppdatert: 04.05.2012 14:20