Skuffende lovforslag om medieeierskapSchibsted Media Group mener det er et skuffende lovforslag til endringer i medieeierskapsloven som Kulturdepartementet fredag sendte ut.

Eierskapsgrensen på 1/3 av det nasjonale mediemarkedet foreslås opprettholdt, men i tillegg skal elektroniske medier også regnes inn.

 - Nedgang i papiropplag og bortfall av annonseinntekter tvinger fram nye driftsmodeller og effektivisering i avisene. For å sikre mediemangfold og satsing på kvalitetsjournalistikk er det helt nødvendig med større enheter i det norske avismarkedet. Innovasjon og nye, digitale plattformer krever ressurser og er avhengig av gode, sterke og langsiktige aviseiere. Det er et problem for avisene at det er så få slike eiere i Norge, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Må ha med konkurrentene 

Så raskt som de elektroniske mediene endrer seg i dag, vil det bli krevende å finne en god og treffsikker måte å måle og regulere disse på, noe departementet også noterer. Schibsted er skeptiske til den mangelen på forutsigbarhet som forslaget legger opp til.

- Medieeierskapsloven er et inngrep i en godt fungerende del av det norske samfunnet og næringslivet. En regulering kan skape usikre forhold for aktørene og få konsekvenser i form av liten investeringsvilje og lite effektiv samfunnsøkonomi. Regulering i en tid med så dramatisk transformasjon i bransjen risikerer å være en medisin det ikke er behov for og som kan gi alvorlige bivirkninger, sier Ryssdal.

Schibsted mener også at lovforslaget ikke hensyntar den eksplosive utviklingen av sosiale medier, der leserne tilbringer stadig mer tid. Ekspertgruppen skriver at de tre mest besøkte nettstedene i Norge er Facebook, Google og YouTube. De sosiale mediene videreformidler kvalitetsjournalistikken fra avisene, og blir i stigende grad arena for den samfunnsdebatt som tidligere foregikk i de tradisjonelle mediene. Derfor blir det galt å holde de sosiale medier utenfor lovens virkeområde. Loven vil da begrense norske aktører og gi fritt spillerom til våre utenlandske konkurrenter.

- En regulering av norske, elektroniske medier vil kunne få negative konsekvenser for vår evne til å konkurrere mot globale mega-aktører som Facebook, Twitter, YouTube og Google med mindre regelverket også vil ta hensyn til disse. Om man skal regulere må man være sikker på at loven treffer godt og ikke ødelegger norske mediers mulighet til å overleve i en digital tidsalder, sier Ryssdal.

Schibsted vil levere et utfyllende høringssvar før fristen 31. august.

Publisert: 22.06.2012 12:17
Sist oppdatert: 22.06.2012 12:21