Stabilt resultat i 3. kvartal- I 3. kvartal var den underliggende resultatutviklingen (EBITDA) stabil sammenlignet med i fjor. Det er tilfredsstillende i et utfordrende og dynamisk mediemarked, sier konsernsjef i Schibsted Media Group Rolv Erik Ryssdal.

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,5 milliarder kroner. Det er en underliggende økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med 16 prosent. Mediehusene i Norge og Sverige gikk tilbake med henholdsvis 2 og 1 prosent.

- I løpet av kvartalet hadde vi fortsatt jevn vekst for våre Online rubrikk-aktiviteter. Inntektsveksten for Online rubrikk var 16 prosent i 3. kvartal. Det franske nettstedet Leboncoin.fr fortsetter å øke både i popularitet og lønnsomhet, og er den viktigste vekstdriveren. Samtidig er jeg glad for at nettstedene i Norge og Sverige også fortsetter å utvikle seg godt, med høy vekst og gode marginer, sier Ryssdal.

- Vi fortsetter å investere tungt i å rulle ut våre gode, nyttige og framgangsrike online rubrikkonsepter i nye markeder. Den positive utviklingen i nøkkelmarkeder som Brasil, forsterker vår tro på at investeringene vil gi god avkastning over tid, sier Ryssdal.

Overgang fra papir til nett fortsetter 

- Mediehusene preges av en fortsatt strukturendring og rask overgang fra papir- til internettmedier og digitale plattformer. I 3. kvartal fikk mediehusene en nedgang i annonseinntekter på papir på 12 prosent, eller rundt 100 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har sett tegn på ytterligere svekkelse i oktober. Samtidig ser vi at vi øker våre markedsandeler i det digitale markedet.

- Vårt svar på de store endringene er å styrke den digitale virksomheten og redusere kostnadsnivået betydelig i papirvirksomheten. Endringsprosessen er krevende for mediehusene og for våre ansatte, men det er av stor betydning at prosessen fortsetter med full styrke. Vi venter at strukturendringene og vår omstillingsprosess vil føre til lavere marginer for disse virksomhetene enn det vi har sett de senere årene, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 3. kvartal 2012

(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011. Underliggende endring er juster for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomhet.)

  • Underliggende vekst i konsernets driftsinntekter 2 prosent.
  • EBITDA konsern NOK 514 mill. Stabil EBITDA før organiske investeringer som er kostnadsført.
  • 17 prosent underliggende inntektsvekst og 48 prosent EBITDA-margin for Online rubrikk før Organiske investeringer.
  • Styrket inntekts- og lønnsomhetsvekst i nøkkelvirksomhetene innenfor Online rubrikk i Norge og Sverige. Inntektsvekst på 47 prosent for Leboncoin.fr i Frankrike.
  • Inntektsvekst og forsterkede posisjoner som markedsledere for de lønnsomme online rubrikkvirksomhetene i Italia, Østerrike og Irland.
  • Organiske investeringer i nye online rubrikkvirksomheter har gitt sterk trafikkvekst og forbedrede markedsposisjoner i nye markeder, som Brasil.
  • Tett kostnadskontroll og god digital vekst i mediehusene i Norge og Sverige. Migrasjon fra papir til digitale plattformer legger press på papiravisenes marginer.
  • Et omfattende Endringsprogram er under detaljplanlegging i mediehusene. Digital satsing kombinert med kostnadstiltak på til sammen NOK 500 mill. skal implementeres i løpet av de neste to årene.
  • God inntekts- og lønnsomhetsutvikling for de digitale aktivitetene i mediehusene.

Publisert: 06.11.2012 23:13
Sist oppdatert: 07.11.2012 07:04