Starter jakten på nye digitale hoderSchibsted har som mål å bygge digitale mediehus i verdensklasse. Nå starter jakten på de digitale hodene for fullt når Aftenposten lyser ut 17 digitale stillinger.

- Når vi har ambisjoner om å bygge digitale mediehus i verdensklasse, betyr dette blant annet at vi skal levere kvalitetsjournalistikk også på digitale plattformer, at vi skal være ledende på å finne nytt innhold og nye inntekter og at vi på sikt skal ha mesteparten av våre inntekter fra digitale kilder. Aftenpostens utlysning av 17 nye digitale stillinger er ett av mange, kommende tiltak i vår satsing på å skape digitale mediehus i verdensklasse, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Digitale talenter til Aftenposten

Aftenposten har utlyst 17 stillinger i ulike seksjoner og til det nyetablerte selskapet Aftenposten Mobil for å styrke mediehusets samlede digitale kompetanse. Det handler om å få inn nye medarbeidere til spesialiserte stillinger som krever kompetanse innen redaksjonell og kommersiell utvikling, web-TV, mobil, analyse, rubrikk og digital markedsføring. Disse skal ha spesialkompetanse som Aftenposten ikke i tilstrekkelig grad besitter fra før.

- Aftenposten har etablert sterke digitale posisjoner på nett, lesebrett og mobil – og disse skal vi utvikle og styrke fremover. I Aftenposten dreier ikke alt seg om kostnadsreduksjoner. Vi satser også kraftfullt digitalt, i hele mediehuset. Vi har mange dyktige og digitalt kompetente ansatte, men vi trenger enda flere som kan være med på reisen. Derfor rekrutterer vi nå flere nye digitale medarbeidere enn noen gang. De skal bidra til ytterligere å styrke Aftenpostens digitale produkter til glede for lesere og annonsører, sier adm.dir. Sondre Gravir.

Rekrutteringskampanjen vil bli godt synlig i alle Aftenpostens kanaler og på bransjerelaterte nettsteder, i tillegg til aktiviteter i sosiale medier.

Publisert: 06.12.2012 09:58
Sist oppdatert: 06.12.2012 10:07