Vil styrke mediehusene for fremtiden

Konsernsjef Didrik Munch i Schibsted Norge hadde lørdag 16. juni 2012 en kronikk på trykk i DN. Les kronikken her.

Vil styrke mediehusene for fremtiden

Av Didrik Munch, konsernsjef Schibsted Norge

I Schibsted tror vi på mediehusene våre. Vi tror at redaksjonelt baserte produkter og tjenester vil være etterspurt av leserne og vil gi grunnlag for en sunn økonomisk virksomhet også i årene som kommer. Men for å få dette til nå som medielandskapet forandres så radikalt, må den tradisjonelle virksomheten omformes og effektiviseres samtidig som vi må satse stadig mer på digitale produkter og ny virksomhet. En slik tilnærming mener vi er ansvarlig og langsiktig.

DN har omtalt kostnadskutt i mediehusene både på redaksjonell plass og i debattinnlegg. I avisbransjen er det store spørsmålet hvordan man skal klare overgangen fra lønnsomme papiraviser til digitale utgaver. Nettbrett og smart-telefoner flytter leserne til digitale plattformer i et tempo bransjen aldri før har sett maken til. Dette skjer nå – og det vil ikke gå over! Snarere vil det akselerere enda raskere fremover.

Papiraviser over hele verden vet derfor at de utfordringene de nå må håndtere, primært skyldes strukturelle endringer i medievaner og markeder, ikke eiernes krav til avkastning. Dette vet nok også klubbleder Finn Våga, selv om han i DN gjør Schibsteds krav til avkastning til et hovedproblem. Det er selvsagt ikke uvesentlig om en eier forlanger en driftsmargin på 5 eller 15 prosent, men i bunn og grunn er den viktigste konsekvensen av slike forskjeller hvor raskt man må gjøre endringer som uansett må gjøres.

Schibsted har ved flere anledninger vist en langsiktighet og investeringsvilje i tradisjonelle mediehus. I de virkelig dramatiske første årene av den digitale transformasjonen, med dotcom-bobler og krakk på begynnelsen av 2000-tallet, viste Schibsted og konsernets eiere en tålmodighet og evne til nysatsing som mange mediehus misunner oss i dag. Det var i denne tiden våre største aviser fikk mulighet til å etablere solide digitale posisjoner. Selskaper som VG, Finn og Aftonbladet er i dag internasjonale suksesshistorier når det gjelder digital transformasjon. Disse posisjonene skal vi videreutvikle og forsterke. I tillegg skal våre abonnementsaviser som Aftenposten, Aftenbladet, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen fortsette sin egen digitale overgang med det mål å ta minst like sterke posisjoner digitalt som de i dag har på tradisjonelle medier.

Papiravisene og deres sterke nyhetsredaksjoner er fremdeles hovedleverandør av banebrytende nyheter, både nasjonalt og regionalt. I lys av den strukturelle situasjonen for avisbransjen er vi bekymret for den fremtidige finansieringen av dyr og gravende journalistikk. Dette er noe alle medier – og myndigheter – bør være opptatt av. For oss er det ingen løsning å sitte med hendene i fanget, vi må aktivt tilpasse oss en ny mediehverdag selv om det er krevende.  Det vil i det lange løp være til det beste både for mediehusene og de millioner av lesere som har glede av oss hver dag enten det er på papir, web eller mobil.

Publisert: 18.06.2012 13:35
Sist oppdatert: 18.06.2012 13:37