- Lite fremtidsrettet MedieeierskapslovSchibsted Media Group mener Regjeringen i dag har lagt fram et dårlig og lite fremtidsrettet forslag til ny Medieeierskapslov.

-Kvalitetsjournalistikken er under et sterkt press. Ungdom slutter å lese papiraviser. Google, Facebook og Youtube overtar mange av funksjonene som lokalaviser og tradisjonelle medier tidligere har hatt, og forsyner seg grovt av annonsemarkedet. Denne utviklingen tar ikke lovforslaget hensyn til. Det vi minst av alt trenger nå er uklar lovgivning, diskriminering av norske aktører og rammevilkår som hindrer oss i å omstille oss i det tempoet som er nødvendig, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted Media Group.

Han påpeker at det det er ganske spesielt i 2013 ikke å regne sosiale medier som en del av mediemarkedet.

-Norske medieselskaper vil med dette lovforslaget bli regulert strengere enn våre internasjonale konkurrenter. I en tid hvor både annonsekroner og journalistikk i stor fart beveger seg fra tradisjonelle medier over på digitale plattformer, legger regjeringen frem en lov som kun regulerer medier som har en redaktør. Konsekvensen blir at man premierer det uredigerte, sier Ryssdal.

Schibsted deler fullt og helt lovens gode formål om å sikre ytringsfrihet og meningsmangfold. Vi er også tilhengere av at medieeierskap bør lovreguleres. Men mediebransjen er nå ganske alene om å ha to reguleringsmyndigheter. Både Konkurransetilsynet og Medietilsynet kontrollerer bransjen. Det skaper både uforutsigbarhet og byråkrati, mener Ryssdal.

-Norge er alene i Norden med en særskilt eierskapslov. Få vil vel hevde at ytringsfriheten er truet i land som Sverige, Danmark og Finland. Loven betyr et inngrep i en godt fungerende del av det norske samfunnet og næringslivet. Nå skal Medietilsynet både gi nye forskrifter, og deretter håndheve dem selv. Det synes vi er uryddig, sier Ryssdal.

Publisert: 26.04.2013 14:32
Sist oppdatert: 26.04.2013 14:33