Gode resultater for 3.kvartal- I løpet av tredje kvartal 2013 har vi videreutviklet våre posisjoner både innenfor online rubrikk og i mediehusene. Vi er tilfreds med å kunne presentere et godt kvartal, hvor driftsresultatet (EBITDA) økte med 4 prosent til NOK 672 mill., når man ser bort fra økte organiske investeringer i Online rubrikk, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3,65 milliarder kroner. Den underliggende veksten i inntekter var 2 prosent. Online rubrikk-segmentet økte sine underliggende inntekter med 13 prosent, 17 prosent eks. Spania. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 437 millioner kroner (518 mill.). EBITDA før organiske investeringer i Online rubrikk var 672 millioner kroner, en økning på 4 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 30. oktober kl 09:00.
Presentasjonen vil bli direkteoverført som video-webcast

Online rubrikk

- I 3. kvartal har vi oppnådd god vekst i de viktigste etablerte online rubrikkvirksomhetene i Norge, Sverige og Frankrike. Der styrker vi fundamentet for fremtidig vekst ved å utvikle nye tjenester og segmenter. Vi ser også en lovende utvikling i andre etablerte virksomheter som for eksempel i Italia, Østerrike og Irland. I Spania ser vi enkelte positive resultater av vårt forsterkede fokus på markedsandeler og trafikkvekst den siste tiden, sier Rolv Erik Ryssdal.

- Samtidig går vi videre med betydelige investeringer gjennom utrulling av velprøvde online rubrikk-konsepter i nye markeder. Vi er nå i ferd med å sette i verk det nye joint venture-oppsettet, hvor Telenor blir en likeverdig partner i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia. Å få inn Telenor vil gi oss enda større operasjonell og finansiell styrke til å oppnå attraktive nummer én-posisjoner, sier Rolv Erik Ryssdal 

Mediehusene

- I mediehusene ser vi stadig tydeligere resultatene av vår langsiktige fokusering på digital utvikling. Både mobil og web-tv vokser svært hurtig i form av rekkevidde og inntekter. Nye konsepter er lansert med stort hell, for eksempel Aftonbladets «Brottcentralen» og VGTVs nye serier. De digitale annonseinntektene økte med 18 prosent i mediehusene i tredje kvartal. I VG og Aftonbladet står digitale annonseinntekter nå for nesten to tredeler av de samlede annonseinntektene. Dette er oppmuntrende signaler for oss midt i en rask digital omstilling av virksomheten, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 3. kvartal 2013

(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012. Underliggende endring er justert for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomheter.)

 • Underliggende driftsinntekter for konsernet økte med 2 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2012, med en økning i underliggende inntekter fra online rubrikk på 13 prosent. Holder vi Spania utenfor, var veksten på 17 prosent.
 • EBITDA på NOK 437 mill. (518 mill.) og på NOK 672 mill. (644 mill.) før organiske investeringer i Online rubrikk

 

 • Online rubrikk hadde en EBITDA-margin på 24 prosent, 47 prosent (48 %) før organiske investeringer
  • Fortsatt vekst og høye marginer i Norge, Sverige og Frankrike
  • God inntektsvekst for andre etablerte nettsteder, men marginene holdes nede av fortsatte investeringer for å styrke markedsposisjoner
  • Skarpere fokus på volum- og trafikkvekst demper inntektsvekst og lønnsomhet i Spania fremover
  • Sterk vekst for nøkkeltall som antall nye annonser på nettsteder i investeringsfase, som Brasil
  • Nye virksomheter i vekstmarkeder er styrket gjennom nytt joint venture med Telenor

 

 • Digital vekst og kostnadskutt demper marginnedgangen i de skandinaviske mediehusene
  • Vekst i online annonseinntekter på 18 prosent i mediehusene. Mobil og web-tv viktigste drivere
  • Fortsatt nedgang for papirannonser og opplag
  • Den digitale transformasjonen og effektiviseringsprogrammene fortsetter som planlagt.

Publisert: 30.10.2013 06:47
Sist oppdatert: 30.10.2013 07:18