Positivt om medier i RegjeringserklæringenSchibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal mener det er flere positive elementer om media i den Regjeringserklæringen som ble fremlagt mandag.

I den nye Regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet omtales mediene i et eget avsnitt på side 53. 

Overordnet heter det at "Regjeringen vil legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Mediepolitikken må derfor stimulere til nyskaping og innovasjon, samtidig som den frie pressens tradisjoner og grunnverdier ivaretas."

Regjeringen skriver blant annet at de vil:

  • Tilpasse eierbegrensningene for medier til ønsket om å sikre mediemangfold, og la Konkurransetilsynet forvalte loven om medieeierskap.
  • Likestille papiraviser og e-aviser gjennom å etablere en felles, lav momssats.
  • Begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag.

Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal hilser disse signalene velkommen: 

- Schibsted mener at den nye regjeringsplattformen inneholder flere positive elementer som vil bidra til å gjøre mediepolitikken mer fremtidsrettet og moderne.

- For det første er signalet om en lav og lik momssats for papiraviser og digitale medier veldig bra. Papiravisenes momsfritak har vært en viktig årsak til det høye norske mediekonsumet og den brede deltagelsen i den offentlige debatt. Dette er viktig og bra, og noe vi bør prøve å ta med oss inn i den digitale fremtiden.

- Vi mener det er fornuftig at medieeierskap skal reguleres gjennom ETT tilsyn, nemlig Konkurransetilsynet.

- Schibsted er også positive til en gjennomgang av omfanget av NRK sin virksomhet, sier Ryssdal.

Publisert: 08.10.2013 09:08
Sist oppdatert: 08.10.2013 09:22