Resultat 1. kvartal 2013- Jeg er tilfreds med at Schibsted Media Group i 1. kvartal 2013 har fortsatt å utvikle seg i tråd med strategien, gitt de krevende markedene vi opererer i. I 1. kvartal kom 45 prosent av inntektene og 63 prosent av driftsresultatet fra online-virksomheten, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Schibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 1. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3,7 milliarder kroner. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 274 millioner kroner. Før online rubrikk i investeringsfase var EBITDA 514 millioner kroner, sammenlignet med 564 millioner i samme periode i 2012. Online rubrikkvirksomheten økte driftsinntektene med 11 prosent. Inntektene i mediehusene i Norge falt med 5 prosent mens de svenske mediehusene økte sine driftsinntekter med 2 prosent.

Betydelige investeringer digitalt

- Jeg er tilfreds med at Schibsted Media Group i 1. kvartal 2013 har fortsatt å utvikle seg i tråd med strategien, gitt de krevende markedene vi opererer i. I 1. kvartal kom 45 prosent av inntektene og 63 prosent av driftsresultatet fra online-virksomheten, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

- Dette har vi oppnådd gjennom betydelige investeringer i digital virksomhet over tid både i mediehusene og i online rubrikk. Vi har fremdeles store ambisjoner, og i løpet av det siste kvartalet har vi investert betydelig beløp over driften. Våre Online rubrikk-virksomheter i Investeringsfase investerte NOK 100 mill. mer enn i samme periode året før. De etablerte Online rubrikk-virksomhetene viser fremdeles god utvikling og opprettholder eller styrker sin markedsposisjon. Likevel mener vi at vi kan utvide markedsposisjonene ytterligere og fokuserer derfor på å utvikle nye produkter, sier Rolv Erik Ryssdal.

- God prestasjon

- I våre mediehus bidrar papirpublikasjonene fremdeles med betydelig fortjeneste. Det er en god prestasjon i et marked der strukturelle endringer legger betydelig press på inntektene fra papirpublikasjoner. Omstillingsprogrammet vi kunngjorde i fjor høst gir store kostnadskutt i 1. kvartal, noe som reduserer marginnedgangen for disse enhetene. Parallelt fortsetter vi å fokusere på utvikling av digital kompetanse og kontinuerlig produktutvikling i nettavisene. Våre mest digitaliserte aviser, VG og Aftonbladet, er de viktigste driverne for utviklingen av mobile plattformer og nett-tv i det norske og svenske markedet, sier Rolv Erik Ryssdal.

- Utviklingen av abonnementsmodeller for nettaviser er et annet viktig område for oss. Vi har positive resultater fra innføringen av et pakkeabonnement for papiravis og nettavis i Fædrelandsvennen for et år siden. Forrige uke ble en tilsvarende modell lansert i Svenska Dagbladet, og de fleste av våre aviser vil følge etter senere i år, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

Hovedpunkter i 1. kvartal 2013

(Tall i parentes viser til tilsvarende periode i 2011. Underliggende endring er justert for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomhet.)

 • Driftsinntektene i konsernet var uendret underliggende sammenlignet med 1. kvartal 2012.  Inntektene i Online rubrikk økte med 11 prosent underliggende, 16 prosent vekst eks. den spanske Online rubrikk-virksomheten.
 • EBITDA før organiske investeringer var NOK 514 mill. (NOK 564 mill.), med økt inntjening for Online rubrikk, men en nedgang for mediehusene.
 • 16 prosent EBITDA-margin for Online rubrikk, 41 prosent EBITDA-margin før organiske investeringer.
  • Fortsatt sterk vekst og høye marginer i den franske markedslederen Leboncoin.fr
  • Stabile resultater for nøkkelvirksomhetene i Norge og Sverige.
  • Tidlig påske, kjølig vær i Skandinavia og midlertidig ustabil driftssituasjon dempet veksten i 1. kvartal
  • Jevn vekst i Italia, Østerrike og Irland. Mudah.my og Haznaltauto.hu er nye nettsteder i etablert fase
  • Virksomheten i Spania lider under svak økonomi og et dårlig arbeidsmarked
  • Sterk trafikkvekst og bedre markedsposisjoner i nye markeder, herunder Brasil

 

 • Online-vekst og kostnadskutt reduserer marginnedgangen i de skandinaviske mediehusene
  • God Online-vekst både i Norge og Sverige, spesielt fra mobilaktiviteter
  • Fortsatt nedgang i papirannonser da overgangen til nett fortsetter. Negativ påskeeffekt
  • Kostnadsreduksjoner i papiravisene; omfattende omstillingsprogram i rute
  • VG og Aftonbladet opprettholder inntektene og øker lønnsomheten som følge av online-vekst

Publisert: 29.04.2013 22:31
Sist oppdatert: 30.04.2013 07:05