Resultat 2. kvartal 2013Schibsted la i dag fram sitt resultat for 2. kvartal 2013. - Våre største etablerte rubrikkvirksomheter - i Norge, Sverige og Frankrike - viser god vekst, godt hjulpet av nye produkter og prisoptimalisering, konstaterer konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 2. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 4,0 milliarder kroner. Den underliggende veksten var 2 prosent. Online rubrikk-segmentet økte sine underliggende inntekter med 15 prosent. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 555 millioner kroner (600 mill.). EBITDA før organiske investeringer i Online rubrikk var EBITDA 800 millioner kroner, sammenlignet med 753 millioner kroner i samme periode i 2012.

Digital inntektsvekst

- Inntektsveksten fra de digitale virksomhetene fortsetter å veie opp for nedgang i papirpublikasjonene i Schibsted Media Group. Resultatveksten i etablerte onlinevirksomheter kompenserer også for lavere inntjening på papir, selv om det totale driftsresultatet fremdeles påvirkes av betydelige investeringer i nye virksomheter innen Online rubrikk. Totalt sto onlinevirksomheten for 45 prosent av driftsinntektene og 60 prosent av brutto driftsresultat i andre kvartal, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

- Våre største etablerte rubrikkvirksomheter - i Norge, Sverige og Frankrike - viser god vekst, godt hjulpet av nye produkter og prisoptimalisering. De øvrige etablerte virksomhetene har også god fremgang, selv om fortsatt investering for styrkede markedsposisjoner demper resultatmarginene for enkelte av disse nettstedene. I Spania har vi tatt full kontroll over Anuntis og vil fokusere mer på vekst i trafikk og volum, sier Rolv Erik Ryssdal.

- Satsingen på nye virksomheter innen Online rubrikk opprettholdes, og vi fortsetter å investere for å ta ledende posisjoner i utvalgte vekstmarkeder. Vi er glad for å se at volumet av nye annonser på disse nettstedene vokser kraftig, noe vi mener er en god indikator for fremtidige inntekter, sier Rolv Erik Ryssdal.

Styrker digital kompetanse

- Den digitale overgangen skjer i stadig økende tempo i mediehusene. Kommersialisering av mobilt innhold gjør fremskritt, og VG og Aftonbladet er ledende i Norge og Sverige. Vi ser fortsatt positive resultater av innføringen av kombinerte papir/online-abonnement. Inntektene fra tradisjonelle papiraviser påvirkes fremdeles negativt av lavere annonseinntekter. Schibsteds mediehus fokuserer på å styrke den digitale kompetansen og ressursene, for eksempel innen avansert dataanalyse. Omstillingsprogrammet som ble igangsatt i 2012 går etter planen, og kostnadsbesparelsene demper margineffektene av resultatnedgang for papirpublikasjonene, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

Hovedpunkter i 2. kvartal 2013

(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012. Underliggende endring er justert for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomheter.)

 

• Underliggende driftsinntekter for konsernet økte med 2 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2012, med en økning i underliggende inntekter fra Online rubrikk på 15 prosent. Eksklusive Spania var veksten 20 prosent

• EBITDA på NOK 555 mill. (600 mill.) og NOK 800 mill. (753 mill.) før organiske investeringer i nye virksomheter innen Online rubrikk

 

• EBITDA-margin 26 prosent for Online rubrikk, eller 49 prosent før organiske investeringer

o Fortsatt vekst og høye marginer i den franske markedslederen Leboncoin.fr

o Minoritetsaksjonærer kjøpt ut i Spania. Sterkere fokus på vekst i volum og trafikk fremover

o God inntektsvekst for andre etablerte nettsteder, men marginene holdes nede av fortsatte investeringer for å styrke markedsposisjoner

o Sterk vekst i antall nye annonser på nettsteder i investeringsfase, herunder Brasil

 

• Online-vekst og kostnadsreduksjoner demper marginnedgangen i de skandinaviske mediehusene

o Nedgang i papirannonser, men takten i nedgangen er lavere enn i 1. kvartal

o Den digitale transformasjonen og effektiviseringsprogrammene fortsetter som planlagt

Publisert: 19.07.2013 07:04
Sist oppdatert: 19.07.2013 07:10