Schibsted øker trykket på digital omstillingSchibsted søker dyktige medarbeidere innen avansert teknologi, prissetting, dataanalyse og digital innovasjon. Les mer om strategien som ligger bak.

Schibsted Media Group har nylig sparket i gang en global rekrutteringskampanje som støtter den digitale omstillingen. Vi satser globalt for å rekruttere førsteklasses medarbeidere – virkelig fagfolk av "verdensklasseformat" innen dataanalyse, prissetting og teknologi – som skal støtte oss i våre digitale vekstambisjoner. Nå ønsker vi å finne og rekruttere de beste digitale hodene, enten de befinner seg i Oslo, Stockholm, Rio eller hvor som helst ellers i verden. Derfor har vi lansert en egen nettside for rekruttering (schibsteddigital.com) der alle som er interessert i mulighetene vi tilbyr, kan finne mer informasjon og søke på stillinger. Du kan også tipse oss om kandidater du mener vi bør kontakte ved å klikke på denne lenken.

INTERVJU MED FRODE EILERTSEN, EVP STRATEGY AND DIGITAL TRANSFORMATION

1. september tar Frode Eilertsen over som EVP Strategy and Digital Transformation i Schibsted Media Group. Her er et intervju med Eilertsen om den nye globale rekrutteringskampanjen og Schibsteds tanker om hvordan vi skal beholde posisjonen og ligge i forkant av utviklingen i årene fremover.

Frode Eilertsen, hva er det vi gjør, og hvor?

Den viktigste målgruppen for den nye kampanjen er Schibsted Media Groups egne folk og vår globale tilstedeværelse. Med 7800 ansatte i rundt 30 land på fem kontinenter er det store muligheter for at folkene vi søker allerede enten jobber i et av selskapene våre eller er noen våre medarbeidere i Schibsted kjenner.

Vi utnytter også fordelen som ligger i Schibsted Media Groups solide globale tilstedeværelse, der vi når ut til flere hundre millioner internettbrukere, og legger ut digitale annonser på alle våre arbeidssteder rundt om i verden. Snart vil vi også lansere digital annonsering på våre nettsider. I tillegg kjører vi annonsekampanjer på LinkedIn. Mest av alt håper vi at alle i Schibsted Media Group vil spre budskapet om disse fantastiske jobbmulighetene gjennom sine sosiale nettverk på Twitter, Facebook, Google Plus osv.

Hva håper vi å oppnå?

Vi bygger videre på Schibsted Media Groups tidligere suksess og lederskap. Schibsted nyter for tiden stor beundring rundt om i verden for at vi tidlig forsto og satset langsiktig på digitale og nettbaserte løsninger, og for vårt fokus på mobile løsninger den siste tiden. Det er på grunn av vår tidlige, standhaftige og langsiktige satsing på disse endringene at Schibsted i dag er et av få mediekonsern i verden som ikke bare lykkes med den digitale omstillingen som skjer i dag, men som ligger an til å blomstre i tiden fremover. Mange av de andre medieselskapene som begynte å fokusere på dette senere enn oss, sliter nå, eller de forsvinner ut.

Nå legger vi ut på neste etappe av Schibsted Media Groups reise. Ikke bare må vi omskape trykt innhold, produkter og tjenester til en nettside eller mobiltelefon. Enda viktigere er det at vi må omdefinere disse kategoriene og finne nye ved fullt ut å utnytte mulighetene som ligger i en multimediekanal, levert på flere plattformer, som er sterkt personifisert og tilgjengelig overalt, hele tiden.

Dette krever en kraftig digital omstilling, både ved at vi bruker data for å skape bedre produkter som er skreddersydd for hver bruker, og ved at vi gjennom teknologi oppnår rask og forbløffende nyskaping. Vi har startet dette arbeidet i hele Schibsted og i hvert enkelt selskap, fra mediehus til digitale rubrikkannonsenettsteder og til nye virksomheter. Rekrutteringskampanjen er et forsøk på å ansette de beste fagfolkene i verden slik at vi kan mestre disse fagområdene like godt som Facebook, Google og LinkedIn, som er blant våre konkurrenter.

Hvordan vil avansert dataanalyse og teknologi hjelpe Schibsted Media Group til å komme videre?

Først og fremst ved å muliggjøre bedre produkter. Bedre dataanalyse vil hjelpe oss å utvikle og levere det forbrukerne virkelig trenger og ønsker. Bedre teknologi gjør at vi kan "skape magi" ved å levere tjenester som hjelper folk på måter de aldri hadde trodd var mulig, slik selskap som Apple og Google til sine tider har gjort.

I tillegg vil denne kompetansen også være en fordel for vår nettbaserte forretningsmodell gjennom bedre markedsføring og salg. Dataanalyse støttet av den rette teknologien vil gjøre det mulig for oss å informere folk bedre om vårt fantastiske innhold, produkter og tjenester. På denne måten kan vi bli enda bedre til å gi kundene tilbud som er skreddersydd, pakket og priset slik at de oppfyller deres individuelle behov.

Sist, men ikke minst vil det gjøre at vi kan reagere raskere og være enda mer innovative. Dårlig teknologi vil sinke oss i alt nytt vi ønsker å foreta oss. God teknologi vil gjøre det mulig for oss å omsette en ny idé til en prototype i løpet av timer eller dager. God dataanalyse vil gi oss rask og presis tilbakemelding fra brukerne og markedet. Resultatet er rask innovasjon basert på hurtig gjentakelse, oppfinnsomhet basert på eksperimentering!

Hvordan kan vi sørge for at denne nye kompetansen blir en fordel for selskapene – der den virkelige verdien faktisk blir skapt?

Ved å jobbe tett sammen. Globale ekspertgrupper er ikke til særlig nytte dersom de ikke bretter opp ermene og aktivt og operasjonelt jobber sammen med folkene i de lokale selskapene som er ansvarlige for dette til daglig. En av Schibsted Media Groups verdier er "vi er et team". Akkurat som i idretten der én god idrettsutøver hjelper alle rundt seg til å bli mye bedre, er det vårt mål å skape en sterkere lagånd ved å rekruttere fagfolk som skal jobbe med alle selskapene våre. De skal bistå med å utvikle og gjennomføre tiltak innen teknologi, prissetting og avansert dataanalyse og deretter støtte og bidra til å utvikle den lokale kompetansen som trengs for å gjøre disse tiltakene bærekraftige og varige. Det er bare på denne måten vi kan lykkes i vår digitale omstilling og skape virkelig verdi i hvert enkelt selskap.

Vårt primære fokus vil være å heve kompetansenivået opp på et (høyt!) minimumsnivå på flere fagområder innen teknologi, prissetting og avansert dataanalyse. Videre er det vår intensjon å utvikle global spisskompetanse på noen få utvalgte områder som vi mener er de viktigste for oss, og der vi har mulighet til å skille oss ut fra andre.

Alt dette betyr at det er like viktig at vi har en sterk tropp av lokale eksperter. For øyeblikket samarbeider vi med alle selskapene i Schibsted Media Group om å vurdere kompetansegapet og se på hvilke stillinger som må fylles. Mange av disse lokale stillingene vil bli besatt av svært kompetente medarbeidere som allerede jobber i Schibsted, supplert med ekstern rekruttering.

Publisert: 22.08.2013 12:27
Sist oppdatert: 22.08.2013 12:42

Mer informasjon:

Hva slags kompetanse ønsker vi å rekruttere?

Innen avansert dataanalyse søker vi for tiden fagfolk på konverteringsoptimalisering (CRO) og erfarne dataeksperter. Konverteringsoptimaliserings-eksperter vil bidra til å måle og hele tiden forbedre konverteringstrakten på nettsiden vår, noe som er en kjernefunksjon i enhver digital virksomhet. Dataeksperter vil jobbe med å utvikle segmenterings- og prediksjonsmodeller for å lage for eksempel anbefalingsmotorer og skaffe informasjon om atferd med tanke på produktutvikling.

Vi søker også senior strategiske prissettingsledere samt strategiske prissettingseksperter til å bli med i vår nye konsernprisingsenhet. Konsernprisingsenheten vil hjelpe virksomhetene å finne frem til og bevare førsteklasses prissettingsfunksjoner. Enheten vil hjelpe lokale team å optimalisere og gjennomføre prissettingsstrategier. Den vil også jobbe med å svare på strategiske prissettingsspørsmål som gjelder hele konsernet, og fremme kunnskapsutveksling på tvers av forretningsområdene.

Innen teknologi søker vi de rette folkene innen teknologiledelse, teknologiarkitekter og andre fagfolk til å utforme og bygge opp våre fremtidige teknologiplattformer.

Klikk her for å se den fullstendige nettsiden for vår digitale rekruttering.

Du kan også tipse oss om kandidater du mener vi bør kontakte ved å klikke på denne lenken.