Schibsteds redaksjonelle årsrapport 2012Schibsted Media Group presenterer sin redaksjonelle årsrapport, som fokuserer på den redaksjonelle statusen i våre mediehus. I år fokuserer den spesielt på etiske standarder, journalistiske metoder, kilder og redaksjonell innovasjon i Schibsted Media Groups mediehus.

Den redaksjonelle årsrapporten bidrar til økt innsyn i Schibsted Media Groups redaksjonelle aktiviteter.

- Vi har stor tro på at økt innsyn i journalistikken og journalistiske metoder vil styrke både troverdigheten og publikums tillit til media. Schibsteds redaksjonelle årsrapport er et riktig skritt i den retningen, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

2012-rapporten inneholder opplagstall, leserkrets og digitale brukere. Den omfatter også ulike tema som for eksempel redaksjonelt ansvar, utstedelsessted og publiseringsfrekvens. Rapporten fra hvert mediehus inneholder også et brev fra ansvarlig redaktør om et tema av spesiell interesse.

- Et klart oppdrag for Schibsteds mediehus er å sikre uavhengig nyhetsrapportering og samtidig støtte demokratiet. Vårt mål er å levere høy redaksjonell kvalitet, sier Bernt Olufsen, som leder Schibsted Editors Forum.

Alle mediehusene oppfyller sine lands etiske koder og tar aktivt del i et selvreguleringssystem. De fleste mediehusene har et internt sett med skrevne retningsregler og aktiviteter for å videreutdanne sine redaksjonelle medarbeidere. Det synes å være svært få klager, brudd og rettsaker. Schibsteds mediehus vinner også mange mediepriser, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Schibsted Editors' Forum

Redaktørene i Schibsteds mediehus møtes to ganger i året i Schibsted Editors' Forum, der de diskuterer utfordringer de har felles, og mulige løsninger på dem. Målet er å stadig styrke kvaliteten og de journalistiske standardene innad i konsernet. Schibsted Editors' Forum følger også nøye med på utviklingen i digitale medier og diskuterer hvorvidt det er behov for egne etiske retningslinjer på dette området.

Ideen om å publisere en redaksjonell årsrapport har bred støtte i Schibsted Media Groups styre.

Publisert: 29.04.2013 14:20
Sist oppdatert: 29.04.2013 14:31