Solid 4. kvartalSchibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 4. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,8 milliarder kroner. - Fjerde kvartal var et solid kvartal for Schibsted Media Group, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Schibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 4. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,8 milliarder kroner. Det er underliggende en vekst på 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene underliggende med 14 prosent. Mediehusene i Norge og Sverige gikk tilbake underliggende med henholdsvis 2 og 4 prosent.

Digitale mediehus i verdensklasse

- Fjerde kvartal var et solid kvartal for Schibsted Media Group. Våre Online rubrikkaktiviteter viste gode resultater, med økte markedsandeler og et utvidet spekter av produkter og tjenester. Mediehusene er inne i en strukturendring fra papir- til digitale plattformer. Vår ambisjon er å skape digitale mediehus i verdensklasse, men inntektsveksten innen nettbaserte aktiviteter er foreløpig ikke stor nok til helt å veie opp for inntektsnedgangen i den papirbaserte delen av virksomheten, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

- Finn.no og franske Leboncoin.fr er de viktigste vekstdriverne innenfor Online rubrikk. Blocket.se gjorde det også godt i et noe mer moderat svensk marked. I løpet av de siste årene har vi også inntatt lønnsomme lederposisjoner i Italia, Østerrike og Malaysia. Våre nettsteder har styrket sine markedsposisjoner i 2012. Det gir økt tillit til forretningsmodellen og til at vi vil få avkastning på investeringene over tid. Vi fortsetter å investere i våre vellykkede online rubrikkvirksomheter. Selv om konkurransen er hard, ser vi en positiv utvikling også i de av våre nettsteder som ennå befinner seg i en tidlig fase. Ett eksempel på dette er Bomnegócio.com i Brasil. Vi vil konsentrere oss om våre kjernemarkeder samt ekspandere målrettet i enkelte nye land. Vi sikter mot nummer 1-posisjonene i de markedene vi er tilstede, sier Rolv Erik Ryssdal.

- I mediehusene møter vi utfordringene i papirmediene med kostnadskutt og løpende effektiviseringstiltak. Dette går som planlagt. Samtidig bruker vi mer ressurser på våre digitale aktiviteter, og her er resultatene positive. Den nedadgående tendensen for papirannonser forventes å fortsette. Dermed vil digital vekst og nyskaping være avgjørende for å sikre fremtiden med basis i gode redaksjonelle produkter kombinert med sunne økonomiske resultater, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 4. kvartal 2012

(Tall i parentes viser til tilsvarende periode i 2011. Underliggende endring er justert for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomhet.)

• 1 prosent underliggende vekst i konsernets driftsinntekter. 14 prosent underliggende vekst for Online rubrikk; 19 prosent vekst eks. de Spanske online rubrikkvirksomhetene.

• EBITDA konsern NOK 497 mill. (549 mill.) Økt inntjening for Online rubrikk, men nedgang for mediehusene.

• 28 prosent EBITDA-margin for Online rubrikk, og 42 prosent EBITDA-margin før organiske investeringer.

o Solide resultater for nøkkelvirksomhetene i Norge, Frankrike og Sverige.

o Virksomheten i Spania lider under svak makroøkonomi og et dårlig arbeidsmarked.

o Italia, Østerrike og Irland styrker sin markedsledelse og fortsetter å vise inntekts- og lønnsomhetsvekst.

o Sterk trafikkvekst og styrkede markedsposisjoner i nye markeder, herunder Brasil.

• Mediehusene rapporterer 11 prosent EBITDA-margin i Norge og 13 prosent i Sverige.

o Fortsatt nedgang i papirannonser da overgangen fra papir til nett fortsetter.

o God Online-vekst både i Norge og Sverige, spesielt for mobile plattformer.

o Omfattende omstillings- og kostnadsreduksjonsprogram går etter planen.

• Nedskrivninger på NOK 350 mill. i hovedsak i Spania og NOK 179 mill. i Metro Sverige avspeiler svake makroøkonomiske rammebetingelser og strukturendringer

• Restruktureringskostnader på NOK 257 mill. knyttet til omstillingsprogram i mediehusene.

• Utbytteforslag på NOK 3,50 per aksje for 2012; et balansert forslag i en periode med betydelige online-investeringer.

Publisert: 12.02.2013 23:04
Sist oppdatert: 13.02.2013 07:07