Åpenhet og respekt for personvernInternett forandres fra en anonym web til en innlogget. Den gode nyheten ved det er at vi kan lage bedre og mer målrettede tjenester for brukerne våre. På den negative siden er faren for misbruk av data. Dette er noe som bør interessere alle nettbrukere og er en debatt vi hilser velkommen.

Innlegg i Dagens Næringsliv av Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef Schibsted Media Group

Som et seriøst og ledende mediekonsern har Schibsted denne grunnholdningen:

Bedre tjenester: Vi skal bruke datainnsamling og avansert data-analyse til å lage bedre innhold og tjenester for våre lesere og brukere.

Åpenhet og kunnskap: Vi tar rollen som en drivende kraft i den digitale transformasjonen. Vi tar også et ansvar for å dele kunnskap og innsikt om denne utviklingen, slik vi har gjort med vår «Future Report» nylig.

Transparens mot våre brukere: Vi jobber for å bli enda bedre til å gjøre vår informasjon lett tilgjengelig. Vi skal opplyse om hva vi gjør og hvorfor. Vi selger ikke data om enkeltpersoner til tredjepart – kun større målgrupper.

Valgmulighet for den enkelte: Brukerne har mulighet til å velge bort løsninger som de ikke ønsker. Det skal være lett å finne ut og forstå hvilke muligheter jeg som bruker har. Schibsted har ansatt et eget personvernombud nettopp for å bidra til dette.  

Identitet og innlogging

Internett har beveget seg i en retning der det handler mye mer om individualitet enn før. Det handler om hvordan man kan lage de beste løsningene for den enkelte bruker, med personifisert innhold som er relevant. Din identitet, din aktivitet, dine interesser og ditt nettverk er ofte grunnlaget for produktet som tilbys. Facebook har lenge gått i front, andre følger tett etter som for eksempel Google +, Netflix og flere.

Samtidig benytter brukerne seg av flere digitale enheter: De starter et søk på Finn.no på en stasjonær pc og fortsetter det samme søket på mobilen senere. For å klare både denne overgangen mellom enheter samt å få inn kunnskap om brukermønstre er løsningen for mange selskap åpenbar: Innloggede tjenester som både gir identitet og brukerens samtykke.

Bedre og mer relevant

Data som samles inn på denne måten og analyseres i store mengder gir muligheten til å tilby nye og enda smartere tjenester til den enkelte bruker. I praksis betyr denne brukerorienteringen eksempelvis at Schibsted:

  • Viser relevante rubrikkannonser basert på dine tidligere søk på førstesiden av FINNs mobiltjenester. FINN ser at brukerne ofte foretar de samme søkene gang etter gang, eksempelvis når man er på boligjakt, og den såkalte ”FINN-strømmen” gir enkel tilgang til relevante og aktuelle annonser for deg.
  • Kan prøve å hente frem enda mer relevant og engasjerende innhold fra våre mediehus.
  • Lar brukerne påvirke nyhetsstrømmen sin i nyhetstjenesten Omni ut i fra sine egne preferanser, slik at de får mer relevante nyhetssaker.

Hvem finansierer journalistikken?

De store vinnerne på dette markedet så langt har nettopp vært amerikanske giganter som Facebook, Google, Netflix med flere. De har laget gode løsninger for brukerne, og kaprer følgelig en stadig større del av annonseomsetningen. De bruker derimot ikke de store annonseinntektene sine til å finansiere gravende journalistikk slik nasjonale mediehus gjør. Skal norske mediehus ha annonseinntekter i fremtiden som sikrer journalistikken og vårt samfunnsoppdrag, må vi klare å ta opp kampen med de amerikanske gigantene. Alternativet til dette er at finansieringsgrunnlaget for norsk kvalitetsjournalistikk smuldrer bort. De samfunnsmessige konsekvensene av dette mener vi vil være meget negative.

Det skal imidlertid ikke gå på bekostning av personvern og datasikkerhet. Snarere tvert i mot: Schibsted ønsker å være bedre enn Facebook, Google og de andre på transparens og åpenhet. Derfor får DN og andre som måtte ønske det selvsagt vite hva slags informasjon vi har samlet. Våre brukere skal ha tillit til alt vi gjør. Det er ikke et alternativ for oss å sette til side alt det arbeidet vi gjør for å bygge og opprettholde denne tilliten gjennom ikke å være tilstrekkelig flinke til å ivareta personvernet.

Sikrer personvernet

Vi gir derfor detaljert informasjon om hvordan vi samler inn og bruker data i våre personvernerklæringer. Senest i fjor fikk Finn.no skryt av Datatilsynet for hvordan de utformet sin personvernerklæring. Brukerne har dessuten valgfrihet, ved at man kan deaktivere verktøy vi bruker for å samle inn informasjon. Vi er fullt og helt er underlagt norsk og europeisk personvernlovgivning, som er strengere enn den Facebook og Google forholder seg til. Vi jobber tett med Datatilsynet. Dette er med på å sikre alle Schibsteds brukere et godt personvern.

Vi vil gå videre med å utvikle våre tjenester stadig bedre med data og avansert analyse. Dette vil vi gjøre med full åpenhet, rak rygg og i samarbeid med både brukere og myndigheter. Vi ser gjerne at våre konkurrenter gjør det samme.

Publisert: 22.10.2014 09:08
Sist oppdatert: 22.10.2014 09:09