Blocket vinner inspirasjonspris for gjenvinning


Fra venstre: Anna Backe, Kronprinsesse Victoria og Jan Prokopec.

Fra venstre: Anna Backe, Kronprinsesse Victoria og Jan Prokopec.

Kronprinsesse Victoria delte ut pris til Blockets CEO Jan Prokopec.

Blocket er tildelt Återvinningsindustriernas Inspirationspris for å ha en digital markedsplass som stimulerer til mer gjenvinning av produkter.

Återvinningsindustriernas Inspirationspris ble delt ut av Kronprinsesse Victoria på Gjenvinningsdagen den 12. mai.

- Blocket har banet veien for gjenbruk ved å opprette en markedsplass for enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å kjøpe og selge brukte ting på et marked, sier Anders Wijkman, fra Återvinningsindustrierna. Det er spesielt interessant at Blocket har tatt initiativ til å beregne hvor mye klimapåvirkningen er redusert på grunn av folks brukthandel.

Når folk handler brukte varer så minsker det produksjonen av nye varer og vi kaster mindre. Gjenvinningsindustrien fremhevet også Blockets Klimarapport der man i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutt regner på klimanytten ved at folk handler bruktvarer i Sverige.

Blocket presenterte nylig sin Klimarapport som viser at det svenske folkets brukthandel fører til at 1,6 millioner tonn færre klimagassutslipp årlig. Det svarer til om all Stockholms trafikk stod stille i mer enn halvannet år eller at landets veier sto tomme i en måned. Les mer

På Blocket ønsker man å fremheve det svenske folks store engasjement for brukthandel.

- Svenskene handler mer og mer brukt for hvert år som går. I tillegg til den økonomiske fordelen ved brukthandel så begynner de aller fleste å forstå de miljømessige aspektene også. Nå øker vi bevisstheten ytterligere om fordelene ved brukthandel og oppmuntrer flere mennesker til å ta bedre valg. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell ved å forlenge livssyklusen til tingene våre, sier Anna Backe ansvarlig for bærekraft i Blocket.

Gjenvinningsindustriens begrunnelse

"Blocket har bidratt til en betydelig mer effektiv bruk av ressurser ved å skape en markedsplass for gjenbruk av produkter som ikke er ødelagte, men som kan brukes på nytt av en ny eier. Ved å stimulere markedet til å bruke produktene igjen og igjen, før de blir kastet, så har vinneren bidratt til å redusere uttak av jomfruelige råvarer og karbonutslipp betydelig.

Vinneren har tatt initiativ til å beregne den reduserte karbonutslipp fra sin markedsplass. Det beløper seg til mer enn 1,6 millioner tonn, sammenlignet med Sveriges utslipp av klimagasser på om lag 56 millioner tonn. Det er første gang klima fordelene ved gjenbruk er bekreftet. Dette er spesielt interessant siden resirkulering er et av de viktigste tiltakene for reduksjon av utslipp, men ikke synlig i den nasjonale statistikken.

Gjennom en kraftfull satsing på å øke engasjementet og vise de miljømessige fordelene ved resirkulering, så har vinneren bidratt til å legge grunnlaget for en ny tilnærming til markedet for gjenbruk. Studier viser at miljøhensyn blir en stadig viktigere drivkraft for de som kjøper og selger i dette markedet. "

Tidligere mottakere av prisen er blant annet IKEA, Patagonia, Electrolux, Coca-Cola og H&M.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Annette Karlberg, pressesjef Blocket, +46 761307300, annette.karlberg@blocket.se

Publisert: 14.05.2014 12:45
Sist oppdatert: 14.05.2014 12:47