Data og analyse gir bedre tjenesterSchibsted ønsker å gjøre hverdagen litt enklere for folk. Ved å bli bedre til å analysere store sett med data, kan vi tilby nye og enda smartere tjenester som er mer relevant for den enkelte bruker.

Schibsted Media Group er i dag et internasjonalt mediekonsern med virksomheter i 29 land. Vår internasjonale tilstedeværelse betyr at vi må være lydhøre for og forstå et mangfold av kunder og selskaper. Gjennom mangfoldet leverer vi til syvende og sist løsninger som gjør hverdagen for millioner av mennesker litt enklere, litt bedre. I denne sammenhengen satser vi på alltid å være innovative og levere nye, enda smartere tjenester som vil oppfylle folks behov i dag og i morgen rundt om i verden.

- For oss og mange andre store internettaktører handler dette om å sette våre brukere i sentrum. Vi ønsker å være bedre i stand til å løse den jobben som brukeren har satt oss til å gjøre, som for Schibsted sin del gjerne handler om å gjøre det enklere for brukerne å finne interessant og relevant informasjon, enten det er snakk om avisartikler, drømmehuset på FINN.no eller Blocket eller den beste prisen på en vare hos Prisjakt, sier personvernombud Lars Vinden i Schibsted

- Vi ønsker å gi brukerne en unik og personlig opplevelse av tjenestene våre. Ved å vite mer hvem du er og hvordan du bruker tjenestene våre, kan vi utvikle løsninger som passer dine ønsker og behov. Det betyr for eksempel at du vil kunne finne mer anbefalinger om nyhetsstoff som engasjerer deg, at du kan få varslinger fra FINN.no når det legges ut en ny gjenstand du nylig har søkt etter eller at du kan få ekstra gode tilbud fra lokale annonsører som ikke ville hatt råd til å kjøre riksdekkende kampanjer.  I en tid som preges av massive mengder informasjon tror vi brukerne synes det er positivt med mer relevant og tilpasset innhold, og mindre «støy», sier Vinden.

I Schibsted vet vi at brukerne av våre tjenester er unike individer med ulike ønsker og behov, og vi føler oss også sikre på at tjenestene våre blir bedre om vi klarer å tilpasse oss til den enkelte bruker enn at brukerne skal tilpasse seg oss. Skal vi få til dette, må vi ha tilgang til informasjon om den enkelte bruker og hvordan vedkommende bruker tjenestene våre. Dette er ikke betraktninger vi er alene om. Omkring oss ser vi bare mer og mer av personifiserte tjenester på nettet, tjenester der din identitet, din aktivitet, dine interesser og ditt nettverk er grunnlaget for produktet som tilbys. Og dette gjelder ikke bare de store aktørene som Google, Facebook og LinkedIn, som har gått i denne retning, men også små startups som eksempelvis treningsapper som registrerer aktivitetsnivået ditt og kan gi personlige råd om trening og kosthold.  Der man tidligere var fornøyd bare man nådde ut med produktet sitt til massemarkedet, er fokuset snudd til å nå ut til den enkelte bruker.  De beste tjenestene er de som er best tilpasset akkurat dine behov her og nå.

I praksis betyr denne brukerorienteringen for oss eksempelvis at vi:

  • Viser relevante rubrikkannonser basert på dine tidligere søk på førstesiden av FINNs mobiltjenester. FINN vet nemlig at brukerne ofte foretar de samme søkene gang etter gang, eksempelvis når man er på boligjakt, og den såkalte ”FINN-strømmen” gir enkel tilgang til relevante og aktuelle annonser for deg.
  • Kan prøve å hente frem mer relevant og engasjerende innhold eller gi brukere et ekstra godt tilbud til å forlenge et abonnement dersom vi ser tegn til fallende leseaktivitet.
  • Lar brukerne påvirke nyhetsstrømmen sin i Omni ut i fra sine preferanser, slik at de blir presentert for mer relevante nyhetssaker

Schibsteds mål med den digitale transformasjonen er som tidligere nevnt å sette brukeren i sentrum. Dette innebærer ikke bare at vi lar brukerne våre ta del av den digitale utviklingen gjennom å tilby nyskapende, brukervennlige og personaliserte produkter, men også at vi ivaretar brukernes personvern. I hele vår virksomhet er nemlig tillit av avgjørende betydning. Brukerne må ha tillit til de journalistiske produktene våre, og de må ha tillit til at vi driver effektive og trygge markedsplasser. Det ikke et alternativ for oss å sette til side alt det arbeidet vi gjør for å bygge og opprettholde denne tilliten gjennom ikke å være tilstrekkelig flinke til å ivareta personvernet.

-Vårt arbeid med å ivareta personvernet starter med åpenhet og transparens. Vi gir derfor detaljert informasjon om hvordan vi samler inn og bruker data i våre personvernerklæringer, og senest i fjor fikk FINN.no skryt av Datatilsynet for hvordan de utformet sin personvernerklæring. Brukerne har dessuten valgfrihet, ved at man kan deaktivere verktøyene vi bruker for å samle inn informasjon som ikke er nødvendig for å levere grunntjenestene våre. Et annet punkt som gjør at vi skiller oss fra selskaper som Google og Facebook, er at vi fullt og helt er underlagt norsk og europeisk personvernlovgivning, som går for å være blant verdens strengeste. Reglene stiller detaljerte krav om alt fra behandlingsgrunnlag og lagringstid og til god informasjonssikkerhet og internkontroll, og er med på å sikre alle Schibsteds brukere et godt personvern, sier Lars Vinden.

Schibsted har utgitt en egen rapport som tar for seg trendene og utviklingen på internett som påvirker både selskap og brukere. Les mer her:

Schibsted Future Report

Advanced Data Analytics http://schibstedfuturereport.com/article/#114

Identified Web: http://schibstedfuturereport.com/article/#113

Publisert: 20.10.2014 00:38
Sist oppdatert: 20.10.2014 00:45