Høringsuttalelse om NRK-plakaten

Schibsted Norge har levert sin høringsuttalelse om NRK-plakaten til Kulturdepartementet.

Schibsted Norge er blant annet opptatt av at NRKs vedtekter trekker en klar grense mot kommersiell virksomhet.

"Gitt de kommersielle inntektenes svært beskjedne andel av NRKs inntekter, er det underlig at ikke NRK selv har tatt initiativ for å avskaffe disse inntektene. De bidrar til å viske ut det tydelige skillet som er mellom kommersiell og lisensfinansiert kringkasting. Reklamefrie sendinger er et viktig fortrinn for NRK. Dette kombinert med en trygg og solid lisensfinansiering burde gjøre det enkelt å avskaffe NRKs kommersielle inntekter. I kjølvannet av de kommersielle inntektene, enten dette er inntekter via produktsalg eller sponsorplakater, følger som regel en rekke etiske og praktiske problemer. Når NRKs datterselskaper "selger" underholdningsartister til firmafester, og på den måten beveger seg langt inn i eventbransjen, oppstår det tvil om feil bruk av lisensinntekter. Når sponsorplakater med reklamelignende tekster innleder programmer, er det vanskelig å argumentere mot at dette er ordinær kommersiell virksomhet", skriver konsernsjef Didrik Munch i Schibsted Norge i uttalelsen.

Les hele høringsuttalelsen her (lenke)

Publisert: 26.08.2014 15:56
Sist oppdatert: 27.08.2014 07:40