Journalistikken trenger nullmoms

- Vi er overrasket og skuffet over at regjeringen ikke har tatt inn over seg de dramatiske endringene som nå skjer i mediebransjen, sier konsernsjef i Schibsted Norge Didrik Munch i en kommentar til statsbudsjettet.

- En reduksjon av den digitale momsen til åtte prosent er et skritt i riktig retning, men det tar alt for lang tid når dette trolig ikke innføres før 2016. Regjeringen burde i stedet tatt skrittet fullt ut og videreført prinsippet om full avgiftsfrihet på det frie ord. En samlet bransje, og trolig også et flertall på Stortinget står bak dette ønsket, sier Munch

- Kulturministeren har fulgt mediebransjen tett i ett år. Da er det skuffende at de ikke har kommet lenger enn at man nå vil starte en prosess med sikte på å etablere en felles lavmoms.

Momsspørsmålet handler i realiteten om journalistikkens fremtid, om mangfold og demokrati. Bransjen ber ikke om en ny mediepolitikk. Den ber om at de grepene som har vært vellykket i mer enn 40 år blir videreført og modernisert. Det er ikke bare journalistikken som må digitaliseres. Det samme må skje med mediepolitikken, sier Munch

- Mediebransjen er ikke under avvikling, den er i en rivende utvikling. Å videreføre nullmomsordningen er det mest treffsikre virkemiddelet myndighetene kan bidra med for å stimulere til journalistisk kvalitet og mangfold, sier Munch.

Når viktige samfunnsinteresser står på spill, har Stortinget god tradisjon for å finne samlende løsninger. De fleste verdier blir utfordret hvis ytringsfriheten blir svekket.
-Nå er det et åpenbart flertall på Stortinget for gode mediepolitiske løsninger. Vi setter nå vår lit til at mellompartiene har skjønt alvoret i situasjonen og gir regjeringen kamp om mediebudsjettet, sier Didrik Munch.

Kontaktperson: Didrik Munch, konsernsjef Schibsted Norge. Mobil 91585940

Publisert: 08.10.2014 11:42
Sist oppdatert: 08.10.2014 11:46