Momsfritak uten vilkår

Les innlegget til Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge, om momsfritak og utbytteforbud, på trykk i Klassekampen torsdag 10. juli 2014.

Momsfritak uten vilkår

Av Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge

Partiet Rødt har tatt til orde for at nullmoms for medier skal gjøres avhengig av at konsernene ikke gir utbytte til sine eiere.

Vi er enige med Klassekampens redaktør i at dette er en dårlig idé.

Den siste tiden har prisen for en Schibstedaksje vært i overkant av 300 kroner. Utbyttet de siste årene har vært 3 kroner og 50 øre. Det er en direkte avkastning på noe over 1 prosent. Hvis eierne kun vurderte investeringen ut fra utbyttenivået, vil det være smartere å sette pengene i banken og få tre prosent rente – risikofritt.

Eiere i børsnoterte selskaper skyter inn kapital i tillit til at selskapet vil forvalte verdiene klokt, at aksjeverdien vil øke, og at eierne vil få verdier tilbake når forholdene ligger til rette for det. De har ingen garantier, men er villige til å ta risiko og satse. Schibsted driver virksomhet i 29 land. Virksomheten går bra i de aller fleste landene, og utfordringer i ett av landene kan ikke være styrende for utbyttepolitikken.

Med unntak av Tiniusstiftelsen, som også har et ideelt formål med sitt eierskap, er Schibsteds investorer «ansiktsløse». Det er flere tusener av dem, og man kan ikke gjøre noen individuelle avtaler med dem om at de avstår fra utbytte mot at selskapet de investerer i skal få fritak for moms.  Investorene er villige til å ta risiko, og stiller sin kapital til disposisjon for selskaper de har tillit til. Det nytter ikke for Schibsted å slutte å utbetale utbytte i dag, for så å forvente at de stiller opp hvis vi trenger kapital i morgen.

Under finanskrisen bidro Schibsteds eiere med 1,3 milliarder kroner i forbindelse med en aksjeutvidelse. Beløpet er omtrent det samme som eierne har fått i utbytte i årene etterpå.

Hvis Schibsted slutter å utbetale utbytte er det et klart signal til investorer om at det er klokere å ha pengene sine et annet sted. Hvis en norsk bank varslet at de sluttet å betale renter vil det neppe ta lang tid før sparepengene ble flyttet til konkurrentene.

Dersom man innfører utbytteforbud for medieselskaper er det liten tvil om hva følgene vil bli: Investorene vil forlate mediebransjen.  Uro på eiersiden er hva norske medieselskaper minst av alt trenger nå. Schibsted ønsker i hvert fall ikke å bidra til det. Det vil være til stor skade både for selskap og ansatte.

Publisert: 10.07.2014 09:44
Sist oppdatert: 10.07.2014 09:53