NRK og mediehusene – slik kan de styrke hverandre

Kronikk i Dagens Næringsliv av konsernsjef i Schibsted Norge, Didrik Munch.

Forholdet mellom NRK og den private delen av mediebransjen har historisk sett vært svært god.

NRK har vært reklamefri og lisensfinansiert og bygget sin virksomhet rundt lyd og levende bilder. Avisene har holdt seg til innhold distribuert på papir og finansiert sin aktivitet ved hjelp av annonser. Er det mulig å videreføre denne harmonimodellen, eller ser vi nå tegn til en uheldig konkurranse som på sikt kan ødelegge for alle?

Fra Schibsteds side tror vi det er mulig å videreføre harmonimodellen, også i en tid hvor valutaen er digital trafikk og alle aktører vil tilby sitt innhold på et utall av medieplattformer. Vi skulle også ønske at harmonimodellen kunne videreføres uten at storting og regjering la alt for sterke føringer på hvordan NRK skal utføre sitt oppdrag. Schibsted har alltid ønsket minimal politikerinnblanding i medievirksomhet. Det forutsetter imidlertid at NRK selv tydelig viser at de innser hvilken unik posisjon de har, og hvor spesiell deres forretningsmodell egentlig er.

Massemedienes kjerneoppgave er kritisk å granske all maktutøvelse. Ingen forvalter større makt enn NRKs eier. Statlig eierskap byr på prinsipielle utfordringer. Ingen ønsker et samfunn hvor mediebransjen domineres av offentlige aktører. Den maktspredning de fleste vil ha forutsetter et samspill mellom private aktører og offentlig finansierte medier.

Gjennom NRK-lisensen er alle norske husstander forpliktet til å finansiere allmenkringkasterens virksomhet. Intet mediehus er på samme måte sikret en stabil finansiering, uavhengig av konjunkturer og strukturelle endringer i markedet.

Hvis NRK velger å bruke sine finansielle muskler til å møte de private aktørene på alle konkurranseflater som nå åpner seg, vil vi få et mediesamfunn med mindre mangfold. Det er bekymringsfullt at redaktører i små og mellomstore mediehus nå betrakter NRK som sin argeste konkurrent i kampen for fortsatt å spille en viktig rolle i lokaldemokratiet. NRK forsvarer seg med å henvise til at land med gode allmenkringkastere også har en sterk privat mediebransje. Men det er fortidens analyse. Vi er bekymret for fremtiden, problemer som vil oppstå hvis ikke NRK med sine lisensprivilegier får et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfold.  NRK bør ikke bare måle sin suksess utfra hvordan de lykkes i egne kanaler. De bør også måles på hvordan de bidrar til mangfold og kvalitet i hele bransjen.

Mediekommentator Sven Egil Omdal har foreslått at NRK går inn i et samarbeid med landets lokalaviser. Sammen kan de styrke hverandre. En utmerket tanke, men hvorfor bare lokalmediene? NRK er nasjonens felleseie. Finansiert av oss alle. Da bør alle som kan tilby distribusjon av innhold være en naturlig samarbeidspartner for NRK. Det er innhold som er NRKs kjerneprodukt – ikke distribusjon.

NRK bør vurdere nøye hvordan de måler sin egen suksess. Trygg lisensfinansiering gjør at man kan løsrive seg fra ensidig fokus på rating, klikk og markedsandeler. Noen mener NRK bør bli mer kjedelig. Det er for enkelt. Men debatten om NRK kunne blitt interessant og annerledes hvis utgangspunktet var at NRK også hadde et ansvar for å bidra til hele bransjens kvalitet og mangfold. Da ville nøkkelordet være samarbeid i stedet for ensidig fokus på konkurranse. Da vil vi også få en helt annen debatt om hvordan NRK bør prioritere sine ressurser.

Et aktuelt eksempel: Nylig har VG startet TV-kanal. Det ble umiddelbart sett på som et initiativ som skjerpet konkurransen i TV-markedet. VG ble ønsket velkommen, men som konkurrent. Det ble sågar brukt som argument at NRK burde møte VG mer aggressivt digitalt siden Schibsted nå «tok opp konkurransen med NRK». Men VG og NRK har lang tradisjon for å samarbeide. Kanskje man heller skulle bygge videre på dette? VG har for eksempel gjennom sin digitale nettposisjon noe NRK har i mer beskjeden grad: En solid nasjonal, digital distribusjon. Og NRK har utrolig mye kvalitetsinnhold som når ut til et alt for lite publikum. Burde det ikke være utgangspunkt for å tenke radikalt nytt og annerledes – også om NRKs rolle? Et samarbeid mellom VG og NRK kunne gagne begge – til beste for norske mediebrukere.

Norge er et lite land. Kulturelt og språklig møter vi nå en global konkurranse vi aldri tidligere har opplevd. Møter bransjen dette best ved å konkurrere hverandre i hjel? På sidelinjen står Google, Facebook, Netflix og andre transatlantiske aktører som bryr seg katten om norsk språk og kultur. Bare det siste året har de stukket av med 20 prosent av annonsekroner som burde finansiert god journalistikk og godt innhold.

Kanskje på tide å tenke nytt om samarbeid? En tanke som kanskje kan videreutvikles av dem som nå skriver på en stortingsmelding om NRK.

Publisert: 02.12.2014 09:29
Sist oppdatert: 02.12.2014 09:31