Reduser faren for digitalt juks

«Kronikk i Dagens Næringsliv 30. juni»

Av Svein Eriksen, adm.dir Schibsted Norge Salg (og Webtraffic)

Faren for å bli utsatt for falsk annonsetrafikk kan reduseres betydelig ved å være bevisst på hvem man handler med og hva slags avtale man inngår.

Marianne Børsheim Dahl tar opp et viktig spørsmål i sin kommentar på Etterbørs 23. juni: Vil falsk annonsetrafikk og juks med visninger bli et problem også i Norge?

Svaret på det er nok dessverre et klart ja, og i den nye automatiserte verden vi går inn i vil det derfor stilles større krav til hvem man handler med.

Det er et behov for annonsenettverk, både for annonsører og nettsteder. Annonsøren kan få komplementerende elementer i sin kampanje, som re- targeting eller datadrevne målgrupper. Nettstedet kan få utnyttet varelageret sitt bedre, samt opprettholde sin egen pris og posisjon.
Men det er forskjell på nettverk og nettverk. For deg som annonsør bør du velge et såkalt Premium- nettverk (åpent/transparent nettverk) som har full transparens om hvilke nettsteder din annonse kan havne på. Der kan du følge med i Google Analytics og sikre optimal utnyttelse av kampanjen.

Her i Schibsted Norge er Webtraffic vårt eget annonsenettverk. Det ble etablert i Norge for fem år siden fordi digitale medier har endret måten vi både konsumerer media, og derfor også hvordan annonsørene skal nå ut med sitt budskap. I en slik ny fase vil det alltid være en fare for at nye aktører dukker opp og utnytter manglende kompetanse hos kjøperne. Vi mener det er viktig å ha full åpenhet om hvem vi samarbeider med av nettsteder. Det har vært en viktig del av vår forretningside, og svært viktig for våre kunder. Derfor har Webtraffic vært opptatt av at det å kjøpe av et annonsenettverk skal være like trygt og godt som å kjøpe direkte av nettstedene, men husk likevel at det ikke er samme produkt som leveres.

Skuer man litt inn i den umiddelbare fremtiden, er det noen utfordringer som kan peke seg ut. Flere og flere "black box"-løsninger (som ikke er transparent på verken data eller teknologi) vil komme, og med det mindre åpenhet og trygghet for hvor man havner, samt om hvilke metoder og systemer man har benyttet for målrettingen. Løsningen på den utfordringen vil være å be om oversikt over nettstedene som annonsen din blir vist på (såkalt Whitelist), samt hvordan dine data vil bli brukt og hvor de ellers samler data. Dette er noe de seriøse aktørene vil kunne levere.

En annen økende utfordring er at kundene "kun" ser på prisen de skal betale for visningen eller klikket – er det billig nok spiller det ingen rolle om man ikke vet hvor man havner, eller hvilket miljø annonsen står i. Men dette er i ferd med å endre seg og annonsørene vil i tiden fremover etterspørre mer enn lave priser (CPM/CPC).

Norske nettsteder som du finner på TNS Gallup sin oversikt er ansett som meget trygge, og er i liten grad utsatt for digitalt annonsejuks. Om du bør bekymre deg eller ikke, avhenger i stor grad av om du handler med seriøse leverandører og om hvilke avtaler du inngår.

Publisert: 30.06.2014 08:53
Sist oppdatert: 30.06.2014 08:54