Resultater for 2. kvartal 2014Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 2. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,83 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter med 12 prosent, 15 prosent om man holder Spania utenfor. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 574 millioner kroner (562 mill.).

- Schibsted Media Group har i 2. kvartal fortsatt å utvikle sine digitale virksomheter videre. Jeg er tilfreds med at våre Online rubrikknettsteder generelt har sterk trafikkvekst og økt brukerengasjement. Dette viser Schibsteds evne og vilje til å utvikle morgendagens digitale markedsplass. Våre ledende posisjoner i europeiske markeder med et samlet befolkningsgrunnlag på over 200 millioner mennesker innebærer et betydelig potensial for fremtidig verdiskaping, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

- Samtidig fortsetter Schibsted sine organiske investeringer i fremvoksende markeder. Sammen med våre samarbeidspartnere ser vi en svært positiv vekst for våre tjenester i markeder som Brasil, Chile og Indonesia. Vi er overbevist om at investeringene skaper verdier, og at posisjonene vi bygger opp vil bli verdifulle når markedene modnes, sier Rolv Erik Ryssdal

- Våre mediehus jobber videre med å bli digitale mediehus i verdensklasse. De digitale inntektene utgjør nå en tredel av mediehusenes totale inntekter, og det er tilfredsstillende å se at den digitale inntektsveksten for avisene er hele 21 prosent. Det er spesielt betryggende å se at veksten ikke bare kommer fra annonsesalg, men i økende grad fra lesere som betaler for tilgang til redaksjonelt innhold på nettet, sier Rolv Erik Ryssdal.

- Samtidig faller annonseinntektene på papir i et jevnt høyt tempo. Dette er en stor utfordring, og vi må tilpasse kostnadsnivået til dette. Kostnadsreduksjoner med mål å opprettholde en sunn lønnsomhet er en sentral oppgave for ledelsen i våre mediehus. Likevel vil vi se at marginene i mediehusene fortsatt kan være under et visst press i denne viktige overgangen fra offline- til onlinebaserte forretningsmodeller, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 2. kvartal 2014

(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2013.)

 • EBITDA på NOK 574 mill. (562 mill.). Sett bort fra investeringer i nye virksomheter innen Online rubrikk var EBITDA for konsernet på NOK 711 mill. (781 mill.)
 • EBITDA-margin på 32 prosent (28 %) for Online rubrikk. Marginen var 44 prosent (49 %) sett bort fra investeringer i virksomheter i investeringsfase.
  • Fortsatt vekst og høye marginer i Sverige og Frankrike. Investering i utvikling av neste generasjon online rubrikknettsteder i Norge.
  • Bygger fremtidige posisjoner gjennom investeringer i trafikkvekst i hele porteføljen. Sterk vekst i viktige resultatindikatorer som antall nye annonser på nettsteder i investeringsfase, herunder Brasil.
  • Flere nye mobilapper under utvikling. Tar kontroll over den mobilbaserte markedsplassen Shpock, som har god fremgang i Tyskland og Storbritannia.
  • Posisjonering av Leboncoin.fr for å utnytte potensialet i eiendomsmarkedet i Frankrike.
  • Oppkjøpet av Milanuncios.com i Spania er forventet å bli gjennomført i 3. kvartal.
 • Blandet utvikling i mediehusene.
  • Solide onlineposisjoner sikrer inntektsvekst og gode marginer for VG og Aftonbladet.
  • Raskere annonsenedgang på papir for abonnementsavisene. Kontinuerlig arbeid med å tilpasse kostnadsnivået til utviklingen.
  • Jevn vekst og marginforbedring for tjenester innen personlig økonomi.

Les mer på www.schibsted.com/no/ir/

Publisert: 18.07.2014 07:39
Sist oppdatert: 18.07.2014 07:44