Schibsted Norge styrker fellesinnsatsen for å skape digital vekstSchibsted Norge etablerer felles enheter for lesermarked og annonse. Dette vil styrke fellesinnsatsen og medføre økt samhandling og gjennomføringskraft. Som en følge av dette blir det også noen endringer i Schibsted Norges konsernledelse.

«Schibsted som helhet utfordres av globale konkurrenter og vi ønsker å utnytte våre unike konkurransefordeler som samlet konsern. Vi tilpasser organisasjonen og etablerer derfor felles enheter for lesermarked og annonse. Mer samhandling på tvers av disse områdene vil sikre en offensiv digital transformasjon», sier konsernsjef Didrik Munch i Schibsted Norge.

Inntektene fra leserne blir stadig viktigere for alle mediehusene, og de nye digitale forretningsmodellene gir nye muligheter til kundeinnsikt og produktutvikling. Den nye enheten for lesermarked skal bistå mediehusene i dette arbeidet, men også utføre og drifte operative oppgaver innen bl.a kundeoppfølging og analyse. Den nye lesermarkedsenheten skal ledes av Karl Vestli (45). Karl kommer fra rollen som Lesermarkedsdirektør i Aftenposten, en rolle han tiltrådde i januar 2012. Tidligere har Karl vært opplagsdirektør i Dagens Næringsliv og konsulent i Accenture.

Annonseområdet vil med en felles enhet sikre utvikling av optimale annonseprodukter med særlig fokus på digitale nettverksprodukter (datadrevne produkter) gjennom felles teknologi. Produktene utnytter data og varelager på tvers i Schibsted, og optimerer det totale varelageret. Den nye annonseenheten skal ledes av Per Håkon Fasting (51). Per Håkon kommer fra rollen som Kommersiell direktør i VG. Per Håkon har vært kommersiell direktør i VG siden 2006, og har tidligere innehatt flere kommersielle/ digitale roller i Schibsted og Egmont.

Abonnementsavisene Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Aftenposten og Fædrelandsvennen møter i stor grad samme utfordringer. Alle har sterke posisjoner, men raske endringene i mediemarkedet krever økt felles kraft. Særlig innen teknologi og utvikling er mediehusene tjent med en mer koordinert satsing. Det overordnede ansvaret for de fire mediehusene samles derfor under én konserndirektør. Sondre Gravir (37) får konsernansvaret for alle abonnementsmediene. Gravir fortsetter som direktør i Aftenposten. Siv Juvik Tveitnes (40) er administrerende direktør i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, mens Harald Jacobsen (52) er administrerende direktør i Fædrelandsvennen. Disse stillingene rapporterte tidligere til Didrik Munch, men vil fra nå rapportere til konserndirektør abonnementsmediehus, Sondre Gravir.

Sjefredaktørene rapporterer fortsatt til styrelederne i mediehusene, og vil bli representert i konsernledelsen ved sjefredaktør Gard Steiro i Bergens Tidende og sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten. Konsernsjef Didrik Munch er styreleder både i Bergens Tidende og Aftenposten, i tillegg til VG og Finn.no.

Konserndirektør Levende Bilder, Jo Christian Oterhals trer ut av konsernledergruppen for å fokusere på jobben som adm.dir/redaktør i VG TV. Satsningen på VG TV er betydelig og krever dedikerte krefter for å bygge organisasjonen og skalere satsningen.

Med disse endringene består Schibsted Norges konsernledergruppe fra 01. september av følgende personer:

Didrik Munch (konsernsjef), Tina Stiegler (COO/CFO (i permisjon)), Morten Jacobsen (CTO), Christian Printzell Halvorsen (CEO, FINN.no), Torry Pedersen (Publisher, VG), Sondre Gravir (Konserndirektør Abonnementsmediehus/ CEO Aftenposten), Espen Egil Hansen (Sjefredaktør Aftenposten), Gard Steiro (Sjefredaktør Bergens Tidende), Karl Vestli (Konserndirektør Lesermarked) og Per Håkon Fasting (Konserndirektør Annonse).

Ann Mari Ågotnes (Økonomidirektør SNO) og Nina Moi Edvardsen (Organisasjonsdirektør SNO) er konstituert i Schibsted Norges konsernledergruppe i Tina Stieglers permisjonstid.

 

 

 

Publisert: 04.09.2014 08:41
Sist oppdatert: 04.09.2014 08:43