Schibsted samordner salg i Sverige – enklere og bedre for konsernets kunder


Schibstedhuset i Stockholm.

Schibstedhuset i Stockholm.

Fra årsskiftet kan kundene til Schibsted Media Groups svenske virksomheter dra fordel av en rekke forbedringer i forbindelse med reklameinvesteringene deres.

Schibsted samordner salgsorganisasjonen i Sverige for å møte behov og etterspørsel i markedet. Endringene vil gjøre det lettere for kunder og mediebyråer å kjøpe alle annonseproduktene til Schibsted.

– Med en felles strategi i konsernet styrker vi posisjonen vår på det digitale markedet ytterligere, og når bedre ut med hele tilbudet vårt, sier Raoul Grünthal, konsernsjef Schibsted Sverige.

Implementeringen av en felles annonseplattform i hele Schibsted Sverige gir bedre forutsetninger for å utvikle annonsesalget, og skape et bedre tilbud til Schibsteds kunder. Fra årsskiftet vil alle kunder av Schibsteds virksomheter dra nytte av en rekke forbedringer i forbindelse med sine reklameinvesteringer.

– Målet er å befeste Schibsteds posisjon som førstevalget for digital markedsføring blant annonsørene og strategiske partnere. Fremover vil det være mulig å kjøpe et format på alle konsernets siter, istedenfor å måtte kjøpe ulike format på ulike siter. Kunden får bedre muligheter til å kjøpe frekvensstyrte kampanjer og vi sikrer en bedre og raskere produktutvikling, sier Anders Nylander, salgssjef Schibsted Sverige.

Nyordningen omfatter flere organisatoriske endringer. Det vil styrke salget for hele konsernet og gjøre det like enkelt for kundene å handle annonser fra et selskap eller på tvers av konsernets digitale nettverk.

En tydelig endring er at Blocket, Hitta og Prisjakt nå også vil inngå i salgsorganisasjonen Schibsted Sales & Inventory sammen med Aftonbladet, Tv.nu, Minimedia, Webtraffic, Klart.se, Omni, Politism.se, Lajkat og Allt om Stockholm. Svenska Dagbladet er del av konsernets felles produktplattform, men beholder sin nåværende organisering.

Publisert: 09.12.2014 12:09
Sist oppdatert: 09.12.2014 12:11