Schibsteds redaksjonelle årsrapport 2013Fokus for årets rapport er hvordan journalistikk produsert av Schibsteds mediehus kan brukes til å styrke folk i deres daglige liv.

Schibsted Media Groups redaksjonelle årsrapport for 2013 er klar. Målet med den årlige redaksjonelle rapporten er å bidra til økt åpenhet i Schibsted Media Groups redaksjonelle aktiviteter.

- Vi har stor tro på at økt innsyn i journalistikken og journalistiske metoder vil styrke både troverdigheten og publikums tillit til media. Schibsteds redaksjonelle årsrapport er et riktig skritt i den retningen, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

2013-rapporten inneholder opplagstall, leserkrets og digitale brukere. Den omfatter også ulike tema som for eksempel redaksjonelt ansvar, utstedelsessted og publiseringsfrekvens. Rapporten fra hvert mediehus inneholder også et brev fra ansvarlig redaktør om et tema av spesiell interesse.

- Et klart oppdrag for Schibsteds mediehus er å sikre uavhengig nyhetsrapportering og samtidig støtte demokratiet. Vårt mål er å levere høy redaksjonell kvalitet, sier Bernt Olufsen, som leder Schibsted Editors Forum.

Alle mediehusene oppfyller sine lands etiske koder og tar aktivt del i et selvreguleringssystem. De fleste mediehusene har et internt sett med skrevne retningsregler og aktiviteter for å videreutdanne sine redaksjonelle medarbeidere. Det synes å være svært få klager, brudd og rettsaker. Schibsteds mediehus vinner også mange mediepriser, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Schibsted Editors' Forum

Redaktørene i Schibsteds mediehus møtes to ganger i året i Schibsted Editors' Forum, der de diskuterer utfordringer de har felles, og mulige løsninger på dem. Målet er å stadig styrke kvaliteten og de journalistiske standardene innad i konsernet. Ideen om å publisere en redaksjonell årsrapport har bred støtte i Schibsted Media Groups styre.

 

Følg Schibsted Media Group

                  

 

Publisert: 06.05.2014 11:44
Sist oppdatert: 06.05.2014 11:48