Stig Waagbø ny CEO i Schibsted Tech PolskaStig Waagbø har blitt utnevnt til CEO i Schibsted Tech Polska. Han vil fortsatt være en del av den utvidede konsernledelsen i Schibsted Norge.

Stig Waagbø fikk våren 2011 i oppdrag fra konsernledelsen i daværende Media Norge å se på muligheter for å opprette et programmeringsmiljø for abonnementsavisene utenfor Norge. Høsten 2011 ble Krakow valgt som lokalisasjon. I løpet av noen måneder hadde Schibsted Norge Digital (SND) et titalls utviklere i Polen. Flere av lederne i SND engasjerte seg tett i prosjektet for å få utviklingsarbeidet til å lykkes. Ganske snart meldte det seg flere miljøer i innenfor Schibsted med behov for flere utviklere. Våren 2012 utviklet SND et partnerprogram som gjorde det mulig for øvrige mediehus å delta i samarbeidet rundt Polen. I dag er samtlige av mediehusene i Norge og Sverige involvert i det polske prosjektet. Schibsted Tech Polska (STP) har med sine 115 medarbeidere etablert seg som et betydelig utviklingsmiljø for publiseringsvirksomheten i Schibsted.

-Veksten i Polen har gått over all forventning. STP har blitt et spennende og sammensatt utviklingsmiljø som jobber med en rekke teknologier på tvers av selskapene i Schibsted. Vi har et ungt, men hardtarbeidende og dedikert kunnskapsmiljø i Polen. Jeg ser virkelig frem til å bruke hele min tid på å videreutvikle dette i samarbeid med ledergruppa i STP og mediehusene i Schibsted der hovedutfordringene vil være rekruttering, samarbeid på tvers og trivsel blant de ansatte i et marked preget av sterk konkurranse på arbeidsgiversiden, sier Waagbø.

Tomasz Zarzeczny har sammen med Waagbø og lederne i SND gjort en flott jobb med å bygge opp STP. Nå vil Zarzeczny gå over i en ny rolle der oppgaven blir å etablere et konsulentmiljø for Schibsted-selskapene i Gdansk-området. Den økte etterspørselen av utviklere har medført at Schibsted Tech Polska vil opprette en ytterligere lokalisasjon i Polen for å kunne rekruttere de flinkeste medarbeiderne fra flere arbeidsmarkeder. Etableringen i Gdanskregionen vil også åpne nye muligheter for Schibstedselskapene.

Publisert: 28.03.2014 08:47
Sist oppdatert: 28.03.2014 08:48