Utvikler online rubrikk sammenNaspers, Schibsted Media Group, Telenor og Singapore Press Holdings (SPH) etablerer joint ventures som skal utvikle høykvalitets online rubrikk-tjenester i de fire viktige markedene Brasil, Indonesia, Thailand og Bangladesh.

Partnerskapet vil gi store fordeler for brukerne av online rubrikk-markedsplasser i de fire landene. Ved å samles om en felles plattform vil man gjøre det mye enklere for kjøpere og selgere å finne hverandre. Selgere vil kunne nå ut til flere kjøpere, og dermed vil folk lettere kunne gjøre om brukte gjenstander til kontanter. Selskapene vil på sin side få mulighet til å dele kostnader og kunnskap mellom seg. I sum vil dette bidra til å øke oppmerksomheten om de fordelene et levende online-rubrikk marked gir sine brukere.

Eierstrukturen i de fire joint venturene vil være som følger:

  • Brasil: 50.0% Naspers og 50.0% SNT*
  • Indonesia: 64.0% Naspers og 36.0% 701Search*
  • Thailand: 55.9% 701Search og 44.1% Naspers
  • Bangladesh: 50.3% SNT og 49.7% Naspers

(*SNT er et likeverdig partnerskap mellom Schibsted og Telenor. 701Search er et likeverdig partnerskap mellom Schibsted, Telenor og SPH.)

Som en del av avtalen vil 701 Search overføre sin online rubrikk-tjeneste i Filipinene til Naspers, som dermed overtar denne virksomheten. Dette tillater 701 Search å konsentrere sin innsats i Thailand. Partene vil utvikle øvrige marked separat.

«Schibsted, våre eksisterende partnere og Naspers har alle vært ledende når det gjelder utviklingen av digitale markedsplasser av svært høy kvalitet til fordel for forbrukere som ønsker å kjøpe og selge ting. Ved å slå oss sammen vil vi kunne utvikle disse markedsplassene på en mer effektiv måte», sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

«Ved å slå sammen vår kompetanse og dele våre kostnader kan vi skape en langt bedre kjennskap blantforbrukerne om de store fordelene som ligger i digitale markedsplasser. Dette vil også sette oss i stand til å utvikle våre produkter og tjenester videre til beste for våre eksisterende selgere og kjøpere», sier Martin Scheepbouwer, direktør for Classifieds i Naspers.

«Vi bygger med dette videre på det etablerte og vellykkede samarbeidet mellom Telenor, Schibsted og SPH. For oss har engasjementet i digitale rubrikksiter gått fra å være et relativt nytt område til å bli et strategisk spennende felt med gode utviklingsmuligheter. Jeg føler meg trygg på at denne nye fasen vil resultere i en bærekraftig modell med meget kundevennlige tjenester, god vekst og mulige synergieffekter», sier Henrik Clausen, Konserndirektør og leder av Telenor Group Strategi og Digital.

 «Med vår erfaring med strategiske partnerskap med Schibsted og Telenor, ser vi frem til å bli partnere også med Naspers. Det vil øke vår regionale tilstedeværelse betydelig samtidig som det vil være kostnadseffektivt og en god måte å dele kunnskap på. Vi er trygge på at dette vil gjøre oss i stand til å lage enda bedre tjenester til kundenes beste i vår del av verden», sier Mr Alan Chan, konsernsjef i SPH.

Transaksjonen må godkjennes av EU og forventes gjennomført tidlig i 2015.


Conference call:

En felles telefonkonferanse for investorer er avtalt klokken 09:00 GMT fredag 14. november 2014.

Disse representantene vil være tilstede på konferansen:

Naspers:  Bob van Dijk (CEO), Martin Scheepbouwer (CEO, Classifieds), Mark Sorour (CIO)

Schibsted: Rolv Erik Ryssdal (konsernsjef), Trond Berger (konserndirektør økonomi og finans), Terje Seljeseth (adm. direktør Schibsted Classified Media)

Praktisk informasjon:

Vennligst ring inn 5-10 minutter før konferansen starter.

Conference ID

Conference ID

1806273

Participants

UK

+44(0)20 7784 1036

USA

+1212 444 0412

Hong Kong

+8523071 3092

Singapore

+656622 1089

South Africa

+2711 019 7076

Norway

+472350 0486

Brazil

+5511 3351 7256

 

Replay details (available for 7 days until 23:59 on 19 November 2014).

Conference ID

1806273

Replay

UK

+44 (0)20 3427 0598

USA

+1 347 366 9565

Hong Kong

+852 3011 4669

Singapore

+65 3158 1174

South Africa

+27 11 019 7025

Norway

+47 2100 0498

 


For mer informasjon:

Schibsted:

Investorer/analytikere:

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans, trond.berger@schibsted.no, +47 916 86 695

Jo Christian Steigedal, IR-direktør, jo.christian.steigedal@schibsted.no, +47 415 08 733

Media:

Anders Rikter, kommunikasjonsdirektør, anders.rikter@schibsted.no, +47 920 84 996

Naspers:

Meloy Horn, Head of Investor Relations, meloy.horn@naspers.com, +27 11 289 3320 eller +27 82 772 7123

Telenor:

Atle Lessum, Head of Communications Telenor Group Strategy & Digital, al@telenor.com,
+47 415 05 645

Singapore Press Holdings:
Chin Soo Fang, Head of Corporate Communications & CSR, soofang@sph.com.sg,
+65 6319 1216

Publisert: 13.11.2014 21:52
Sist oppdatert: 13.11.2014 22:13