Vårt digitale personvernI en digital verden med global konkurranse har brukerdata blitt den nye valutaen.
Hvem skal vokte din digitale identitet og hvordan skal den forvaltes?

Innlegg i Dagens Næringsliv av Ole Jacob Sunde, styreleder i Stiftelsen Tinius og Schibsted Media Group og Sindre Østgård, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius

Datatilsynet sier til DN at de ønsker å gjøre digitalt personvern til et satsningsområde i 2015. Det er prisverdig og viktig. Schibsted har arbeidet med personvern i 150 år, de siste 15 i en digital verden, og gjennom det siste året i godt samarbeid med Datatilsynet.

Digitalt personvern er et stort og komplekst område. Det samles i dag inn store mengder data om den enkelte nettbruker for å kunne gi skreddersydde tjenester og annonser. Innhold, informasjon og tjenester kan tilpasses hver enkelt og oppleves mer relevant, akkurat her, akkurat nå. For utvikling av nyhetstilbudet gir dette fantastiske muligheter, og det er avhengig av et gjensidig bytteforhold mellom brukerens vilje til å dele informasjon for å få nytte tilbake.

Det urovekkende er at vi som brukere, eller regulerende myndigheter i Norge og Europa, vet svært lite om hvilke data våre internasjonale konkurrenter har, og hvordan de brukes. De vet trolig mer om deg – enn din familie og venner tilsammen. Det norske regelverket om personvern er et av de strengeste i verden. Schibsted forholder seg til de norske reglene, men det gjør ikke våre konkurrenter.  Selskap som krever åpenhet fra sine brukere, bør være åpne tilbake. Hvorfor er selskaper som Google så tause, og utenfor søkelyset?

Amerikanske teknologiselskaper har sedvanlig operert med standardsvaret: «om du ikke har noe å skjule, hvorfor er det så farlig å dele informasjon?». Resonnement er i beste fall tynt. I verste fall snur det opp ned på grunnleggende rettsoppfatninger i vårt samfunn. Data er en del av din personlige sfære. Å ha innsyn, rett til å samtykke og mulighet til å påvirke hvordan egne brukerdata blir behandlet, vil de fleste være opptatt av - om de tenker seg om. En utdypning av dette tema både rettslig og filosofisk er en utfordring vi sender videre.

Amerikanske selskap som Google, Facebook og Amazon samler inn mer data hver dag enn det Schibsted har gjort i løpet av sin 175 år lange historie. Gjennom sine store økosystem overvåker de vår kommunikasjon. Google samler data fra våre nettsøk, YouTube, Gmail, Chrome og Android, for å nevne noen, og setter disse sammen til profiler som selges til andre. Stordata er blitt big business, og har vært det lenge. Selskapet som samler inn mest og best data om sine brukere, og som er flinkest til å analysere det, vinner kundene. Og hele kongeriket

Det er datafordelen som gjør at Google og Facebook spiser seg inn i det norske annonsemarkedet. Det er forventet at de to selskapene i 2015 vil ha inntekter på nærmere 4 milliarder kroner i Norge. Det utgjør nærmere 60 prosent av Norges totale digitale annonsemarked. Dette er en vesentlig årsak til krisen de fleste mediebedrifter nå opplever, fordi det undergraver deres fremtidige livsgrunnlag.

Utenlandske selskap sluker store verdier i Norge og legger kun igjen en tåkesky. Skattemyndighetene vet ikke hva som skjer med utbyttet og datatilsynet vet ikke hva som skjer med dataene.

Schibsted har et annerledes utgangspunkt for databehandling enn de store amerikanske selskapene. Der Google og Facebook vil spore alt du gjør på tvers av nettet, vil Schibsted primært lære brukere av egne tjenester å kjenne, for å gi dem et bedre tilbud. Tillit og troverdighet er nøkkelbegreper for hele Schibsteds virksomhet, og har dype røtter i den journalistiske tradisjonen hos mediehusene. Å samle kunnskap om egne brukere vil være grunnlag for å lage bedre innholdstilbud i fremtiden og sikre sunn forretningsutvikling. Tilliten til de journalistiske produktene og de trygge markedsplassene er det vi skal leve av, og er derfor en viktig kontrakt med brukeren.

For å kunne være konkurransedyktig er det viktig at det etableres åpne og forutsigbare rammer for selskaper som opererer i samme marked. Skal Schibsted kunne spille en rolle og konkurrere med Google og Facebook, må samme lovverk gjelde for alle virksomheter. Med felles standard for datavern, vil forsvarlig innsamling, oppbevaring, bruk av data, og tillit, kunne vokse frem som viktige parametere for konkurranse mellom selskapene.

Med nasjonale mediehus og lange tradisjoner har Schibsted en viktig rolle i utviklingen av digitalindustrien. I kjernen ligger muligheten for å gjøre den digitale hverdagen bedre for brukerne, basert på trygge tjenester fra aktører som folk kan stole på.

Publisert: 30.10.2014 09:51
Sist oppdatert: 30.10.2014 09:58