Første handelsdag for B-aksjen og ex dato for splitt i dag

I dag er første noteringsdag for Schibsted ASAs B-aksjer. Schibsteds A-aksjer handles følgelig eks splitt fra og med i dag.

Statement issued by the Tinius Trust on the first day of listing of Schibsted's Class B shares on Oslo Børs.

Vedtektsendringen som etablerte B-aksjen ble registrert i Foretaksregisteret etter børsslutt 29. mai 2015 og nye vedtekter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.schibsted.no/ir. Schibsted ASAs aksjekapital etter gjennomføring av splitten er kr. 108 003 615,-, fordelt på 108 003 615 A-aksjer á kr. 0,50 og 108 003 615 B-aksjer á kr. 0,50. B-aksjene er ordinære fullt innbetalte aksjer med tilsvarende rettigheter som A-aksjene på alle måter bortsett fra at B-aksjene har 1 stemme per aksje, mens A-aksjene har 10 stemmer per aksje.

B-aksjene leveres til aksjonærer i Schibsted ASA per 2. juni 2015 (record date). B-aksjene vil bli synlige på de berettigede investorenes VPS konti om morgenen 3. juni 2015.

  • Nytt pålydende: NOK 0,50
  • ISIN A-aksjene (ingen endring): NO000308904
  • Ticker A-aksjene: SCHA (navn: Schibsted ser.A)
  • ISIN B-aksjene: NO0010736879
  • Ticker B-aksjene: SCHB (navn: Schibsted ser.B)

Finanstilsynet har godkjent noteringsprospektet for B-aksjene. Noteringsprospektet er tilgjengelig på www.schibsted.com og www.seb.no eller papirkopi kan fås på Schibsteds kontor:

Apotekergaten 10

0180 Oslo, Norway

Tel: +47 23 10 66 00

 

eller SEBs Oslo kontor:

               

Filipstad Brygge 1

Postboks 1363 Vika

0252 Oslo, Norway

Tel: +47 22 82 70 00

Viktig informasjon: Det gjøres oppmerksom på at av tekniske grunner vil aksjesplitten gjennomføres i VPS som en fisjon.

Publisert: 31.05.2015 22:26
Sist oppdatert: 01.06.2015 07:10