I gang med å skape morgendagens Schibsted


Fra venstre: Rolv Erik Ryssdal, PF Marteau, Brandon Cohen (på video), Tina Stiegler, Adam Carlson og Malin Bäcklund.

Fra venstre: Rolv Erik Ryssdal, PF Marteau, Brandon Cohen (på video), Tina Stiegler, Adam Carlson og Malin Bäcklund.

Tirsdag holdt CEO Rolv Erik Ryssdal det første møtet med prosjektgruppen ansvarlig for ytterligere å forbedre Schibsted Media Groups organisasjonsstruktur.

Tina Stiegler, CFO/COO i Schibsted Norge, skal lede prosjektet som vil forme morgendagens konsern og gjøre oss enda raskere og mer innovativ.

I tillegg til Tina består prosjektgruppen av:

  • Pierre-Francois Marteau, SVP Strategy, Governance and Growth i Schibsted Classified Media (SCM).
  • Brandon Cohen, VP People and Organizational Development i Schibsted Products & Technology (SPT).
  • Malin Bäcklund, CIO i Schibsted Sweden, og CEO i Centralen.
  • Adam Carlson, Schibsted trainee.

“Det er et ytterst kompetent team og jeg er glad for at alle har viet seg til denne jobben. Jeg mener det er viktig at vi tar et nærmere blikk på hvordan vi er organisert og hvordan vi kan forbedre oss. Jeg ser frem til å diskutere deres funn og anbefalinger,» sier CEO Rolv Erik Ryssdal.

Prosjektet skal se på alle sider ved Schibsted Media Groups organisasjonsstruktur, og er iverksatt av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og resten av konsernledelsen. Prosjektgruppen vil omgående starte å intervjue ansatte på tvers av Schibsted for å høre om deres tanker og ideer rundt hva som fungerer og hva som kan forbedres.

«Konsernledergruppen (K1) har gitt prosjektet et bredt og åpent mandat til å finne gode alternativer fremover. Sentrale temaer er blant annet å vurdere alternative oppsett og organisasjonsstrukturer for eksempel når det gjelder geografiske dimensjoner i motsetning til funksjonelle eller forretningsmessige dimensjoner. Vi skal snakke med mange Schibsted-folk i ukene fremover for å få så mange ideer og innspill vi kan. Jeg er overbevist om at vi vil finne en måte å organisere konsernet på som er bedre for oss nå som vi skal bringe Schibsted til neste nivå,» sier Tina Stiegler.

Konsernledergruppen vil fungere som styringsgruppe for prosjektet. Trond Riiber Knudsen, tidligere sjef for McKinsey Norge, vil bistå som ekstern rådgiver. Anbefalingen fra prosjektet forventes å bli presentert i fjerde kvartal og vil deretter bli drøftet i konsernledergruppen.

Tina Stiegler kan kontaktes for ytterligere informasjon og kommentarer.

Publisert: 27.08.2015 12:07
Sist oppdatert: 27.08.2015 12:12